Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

 

Olen Espoossa syntynyt ja kasvanut musiikki- ja opetusalan ammattilainen ja yrittäjä. Olen toiminut myös kunnanvaltuutettuna ja muissa luottamustehtävissä.

Kuntavaaleissa olen mukana sitoutumattomana Vihreiden ehdokkaana. Lähteminen Vihreiden joukkoon myös Espoossa oli luontevaa, koska ihmisten terveyden ja turvallisuuden ja koko maapallon tulevaisuuden kannalta tärkeimmät päätökset liittyvät tavalla tai toisella luonnon ja ympäristön hyvinvointiin.

Minulle tärkeitä arvoja ovat vapaus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja rehellisyys. Niiden puolesta olen pyrkinyt aina toimimaan, ja ehkä siksi minua on kouluajoista lähtien pyydetty erilaisiin luottamustehtäviin.

Lukioaikoina olin Viherlaakson lukion kouluneuvostossa ja perustamassa Espoon ELMUa (Elävän musiikin yhdistys) sekä paikallista ympäristökerhoa. Myöhemmin toimin Sibelius-Akatemian ylioppilaskunnan puheenjohtajana, Eteläsuomalaisen osakunnan virkailijana, kunnanvaltuutettuna, lautakuntatyössä ja Suomen luonnonsuojeluliiton alaisissa luottamustehtävissä. Saksanpaimenkoiraliitossa teimme töitä perinnöllisten sairauksien vastustamiseksi.
 

Liikkeessä pysyminen on minulle tärkeää, ja olenkin harrastanut lähes kaikenlaista liikuntaa. Oma kilpaurheilulajini on sulkapallo, ja olen myös innokas golffari. Koirat ovat tärkeä osa elämääni, ja kasvatan saksanpaimenkoiria työ- ja urheilukäyttöön.

Moni hyvinkin erityyppinen alue Espoossa on tullut itselleni läheiseksi asuttuani ja työskenneltyäni lähes koko ikäni eri puolilla kaupunkia. Olen asunut sekä Keski- että Etelä-Espoossa (Lähderanta, Viherlaakso. Laaksolahti, Kilo, Kauklahti), ja harrastusten ja kesätöiden kautta myös Pohjois-Espoo on tullut tutuksi.

Espoo on aina ollut luonnonläheinen, kaunis ja turvallinen paikka asua. Vetovoimatekijät tulee säilyttää, ja kehittää niitä käsi kädessä uudistuvan kaupunkikuvan kanssa. Ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin tulee olla aina etusijalla myös keskellä suuria suunnitelmia.

Itse olen perehtynyt vuosien ajan kivilouhimoiden aiheuttamien haittojen torjumiseen, ja uskon asiantuntemuksestani olevan hyötyä myös Espoon louhimohankkeiden hallinnassa.

Espoon tulee olla terveen ja kestävän rakentamisen edelläkävijä. Asukkaisiin ei saa kohdistua melu- tai muuta terveyshaittaa teiden ja teollisuuden sijoittelun tai rakennusten kosteusvaurioiden takia. Kallioita ja metsiä on säilytettävä luonnollisina meluesteinä, ja rakennukset on sijoitettava luontevasti maisemaan.

Metsän tulisi olla kävelymatkan päässä jokaisen lapsen kotipihasta. Vieraantuminen luonnosta johtaa helposti sen merkityksen aliarvioimiseen.

 

Meri on mökkeilyn ja veneilyn kautta ollut minulle aina tärkeä elementti, ja Espoon vesialueiden tilan kohentamiseen tulee panostaa. Olen myös Espoon meripelastajien jäsen, ja ollut aiemmin mukana Porkkalan meripelastajien kansimieskoulutuksessa.

Suhtaudun elämään uteliaasti ja haluan ymmärtää sitä eri näkökulmista. Ongelmatilanteita käsittelen harkiten, asiapohjalta ja avarakatseisesti, joten kanssani on yleensä helppo tulla toimeen. Tärkeissä asioissa olen silti varsin määrätietoinen ja voimakastahtoinen.

Pyrin aina oikeudenmukaisuuteen ja maalaisjärjen käyttöön. En hyväksy sitä, että päätöksiä tehtäessä loukataan yleistä oikeustajua tai tuhotaan ympäristöä ja asuinolosuhteita sietämättömällä tavalla.

Pidän kaikesta kauniista, olipa kyseessä sitten hyvät teot, kaunis maisema, rakennus, auto tai vaikka kumisaapas. Jokainen meistä tarvitsee ympärilleen hyvyyttä ja kauneutta luomaan harmoniaa ja hyvää mieltä.


***

 

 

 

 ***

Aiemmin tapahtunutta:
EDUSKUNTAVAALIT 2015


Olen musiikin ja äänenkäytön ammattilainen, yrittäjä ja kunnanvaltuutettu luonnonläheisestä Siuntion Pikkalasta. Olen syntynyt ja kasvanut Espoossa, ja työskentelen siellä edelleen laulupedagogina omassa yrityksessäni. Taustani ovat Karjalassa ja Varsinais-Suomen rannikkoseudulla.

Eduskuntavaaleissa olen sitoutumaton Vihreiden ehdokas. Lupauduin mukaan, koska Suomella on edessä merkittäviä poliittisia päätöksiä, joihin haluan olla vaikuttamassa: Aurinkoenergiaratkaisut, kaivosten, louhimoiden ja voimaloiden lupa-asiat, uusi ydinvoimala, pienyrittäjien ongelmat, musiikki- ja kulttuurielämään liittyvät päätökset, urheiluasiat, uusia eläinsuojelulaki, TTIP ja NATO.

Kunnanvaltuutettuna olen myös havainnut huolestuttavia ilmiöitä viranomaisten, virkamiesten ja oikeuslaitoksen toimintatavoissa. Kansalaisten vaikuttamisyritykset omaan elinympäristöönsä tuntuvat usein olevan viranomaisjärjestelmässä ”pakkopullaa”, joka otetaan kyllä vastaan, mutta asioihin ei käytännön tasolla paneuduta tai reagoida. Vaikuttamismahdollisuuksien on kuitenkin oltava todellisia, ei pelkkä muodollisuus.

Vihreiden ehdokkaaksi oli luontevaa lähteä, koska tällä hetkellä tärkein asia meidän kaikkien tulevaisuuden kannalta on ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ja ympäristön saastumisen estäminen. Oma havaintoni kotikunnassani jo ennen kunnallispolitiikkaan lähtemistä oli se, että vihreät ainoana puolueena teki käytännössä töitä ympäristön puolesta, ja yritti myös konkreettiseti auttaa asukkaita ja osallistaa heitä päätöksentekoon. Vapaus olla eri mieltä asioista oli minulle myös ehdoton edellytys vihreissä toimimiseen. Vihreiden kansanedustajilla on mahdollisuus äänestää aina oman mielipiteensä mukaisesti, koska vihreiden eduskuntaryhmä on vapaa ns. ryhmäkurista. Tämä on äänestäjän oikeusturvankin kannalta mielestäni ainoa oikea käytäntö.

Suhtaudun elämään uteliaasti ja haluan ymmärtää sitä monesta eri näkökulmasta. Jatkuva uusien asioiden oppiminen innostaa, ja suorastaan herään eloon sellaisten projektien parissa, joissa saan haastaa itseäni kunnolla.

Jo kouluaikoina olin perustamassa Espoon Elävän musiikin yhdistystä (ELMU) ja paikallista ympäristökerhoa, joka toimii vielä tänäkin päivänä. Tuolloin pukeuduimme paperisäkkeihin ja vaadimme kaupungintalon edessä seutulippua Espooseen :). No, se saatiin ja paljon muutakin. Olen toiminut myös kouluneuvostossa, Eteläsuomalaisessa osakunnassa ja Sibelius-Akatemian ylioppilaskunnan puheenjohtajana.

Saksanpaimenkoiraliiton kasvattajatoimikunnassa olen tehnyt töitä rodun perinnöllisten sairauksien vastustamisen puolesta. Organisoin testausohjelman uuden geenitestin kehittämiseksi ja suunnittelin tietokannan, jonka avulla seurataan rodun tilannetta erityisesti terveys- ja käyttötulosten valossa.

Omien koirieni kanssa vietän paljon aikaa palvelus- ja pelastuskoiratoiminnan parissa ja kasvatan pienimuotoisesti saksanpaimenkoiria harrastuskäyttöön. Koiraurheilulajien lisäksi kilpailen sulkapallossa kansallisella tasolla ja olen ollut myös innokas golffari.

Laaja kirjo erilaisia koulu- ja opiskeluaikoina tehtyjä töitä ja matkustaminen 30-40 eri maassa on antanut perspektiiviä katsoa asioita monesta eri näkökulmasta.

Puutun aina näkemiini epäkohtiin ja hoidan asiat sen jälkeen loppuun saakka. Koska käsittelen ongelmatilanteita harkiten ja asiapohjalta, kanssani on yleensä helppo tulla toimeen. Tärkeissä asioissa olen kuitenkin varsin voimakastahtoinen.

Pidän kaikesta kauniista, olipa kyseessä sitten hyvät teot, kaunis maisema, rakennus, auto, tai vaikka kumisaapas. Jokainen meistä tarvitsee ympärilleen hyvyyttä ja kauneutta luomaan harmoniaa ja hyvää mieltä.