Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

ENERGIA

 

Tällä hetkellä toimivin ja ympäristöystävällisin yhdistelmä monen pientalon lämmittämiseen on jo aurinkoenergian ja maalämmön yhdistelmä (mikäli talossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä).

Aurinkoenergiajärjestelmiä ja energian säästämistä on tuettava ennen täydellistä siirtymistä aurinkoenergian käyttöön sen sijaan, että käyttäisimme rahaa pian jo vanhanaikaiseen ydinvoimateknologiaan. Nyt suunniteltu uusi ydinvoimala sitoisi meidät nykysuunnitelmien valossa myös entistä enemmän Venäjän yhteyteen, kun kaikkien muiden Euroopan maiden tavoitteena on päinvastoin vähentää riippuvuutta Venäjästä.

Aurinkosähkön käyttö kasvaa, kun se on edullisempaa kuin sähköverkosta ostettu sähkö. VTT:n mukaan saavutimme Suomessa tämän jo viime vuonna.

Aurinkopaneelien hinta on laskenut huimaa vauhtia. Kun maanlaajuisesti investoidaan uusiin tekniikoihin ja uuteen liiketoimintaan, se kuitenkin maksaa. Tuotot on tarkoitus kerätä jatkossa halpana energiana, josta hyötyvät paitsi kotitaloudet, myös teollisuus. Saksassa nimenomaan raskas teollisuus on aurinkoenergian suurimpia tukijoita.

Minkä tahansa teknologian kehitys kulkee siten, että alkuvaiheessa laitteiden ominaisuudet ovat kehitysvaiheessa ja tekniikka on kallista. Tutkimuksen, innovaatioiden ja markkinatalouden ansiosta laatu kuitenkin paranee ja hinta laskee. Yhtä varmaa kuin tämä kehitys on se, että mitä vanhempaa tekniikka on, sitä vähemmän uudet panostukset enää parantavat sitä tai laskevat hintaa.

Vanhat energialähteet ovat nyt tässä kyllästymisvaiheessa, jossa kovin paljon parempaa hyötysuhdetta ja kannattavampaa tuotantoa ei enää ole niistä puristettavissa. Sen sijaan uudemmilla energialähteillä tämä vaihe on vasta kaukana edessä, ja niiden kehitys etenee harppauksin.

Seuraava todellinen läpimurto saattaa tapahtua akkutekniikassa, joka viimeistään räjäyttää aurinkovoiman mahdollisuudet. Askel ei ole edes pitkä, koska aurinkosähkö on jo nyt järkevä vaihtoehto muiden rinnalla tiettyihin tarkoituksiin.

Tämänhetkisillä sähkönhinnoilla ja investointikuluilla ydinvoima vaikuttaa esim. aurinkosähköön verrattuna kannattavalta sähköntuotantomuodolta. Ensimmäinen ajatusvirhe on kuitenkin se, että erittäin kalliin ydinvoimalainvestoinnin pitäisi pysyä sekä budjetissa että aikataulussa, mikä ei tunnetusti ole kovinkaan yksinkertaista.

Toinen vielä suurempi ongelma on se, että ydinvoiman kannattavuuslaskelmat kymmeniksi vuosiksi eteenpäin perustuvat arvioon ydinvoimalla tuotetun sähkön edullisuudesta muihin tuotantomuotoihin verrattuna. Jos ja kun esimerkiksi aurinkoenergialla tuotettu sähkö kuitenkin halpenee kaiken aikaa, ydinvoiman kannattavuutta ei voida laskea tällaiseen ennusteeseen perustuen.

Ydinvoimaan satsaaminen voi tuntua nyt siinä mielessä helpolta ratkaisulta, että tekniikka tunnetaan, ja tiedetään mitä sähkö suurinpiirtein maksaa per kWh. Pidemmällä tähtäimellä päätös uudesta ydinvoimalasta on kuitenkin mitä todennäköisimmin kansantaloudellisesti kalliimpi, koska uusiutuvilla tuotetun sähkön hinta laskee merkittävästi. Eli jo pelkästään excelissä laskettuna ydinvoimaan sijoittaminen olisi järjetön päätös, ottamatta tässä nyt vielä lainkaan kantaa ympäristö- ja turvallisuuskysymyksiin.

Kyseisen uuden pannun kanssa oltaisiin naimisissa 40 vuotta, kun uuteen teknologiaan enemmän satsanneet kilpailukykyisemmät maat menevät ohi oikealta ja vasemmalta halvemman sähkönhinnan ja uuden teknologian vientituotteiden kanssa.

Kannattaa vielä ottaa huomioon, että panostus uusiutuviin energialähteisiin ei edes ole suora kustannus. Ydinvoiman työllistävä vaikutus niihin verrattuna on minimaalinen. Laitos ostetaan Venäjältä ja sen rakentavat puolalaiset. Käyttäjinä sitten jokunen suomalainen. Sen sijaan kehittyneempiin, uusiutuviin teknologioihin keskittyneet kotimaiset yritykset työllistävät satakertaisen määrän ihmisiä ja luovat myös uutta vientiä. Ydinvoima ei sitä taatusti tee.

Monet maat maailmalla ovat tajunneet tämän kaiken. Valitettavasti Suomessa asiaa ei ole vielä täysin oivallettu.

Cleantechin vientimahdollisuudet + tulevaisuudessa halpa energia! Nyt ei auta jäädä jälkijunaan ja jahkailla Suomelta tätäkin mahdollisuutta. Suomessa tulee panostaa uusiutuviin energiamuotoihin N.Y.T., NYT!

Energian säästäminen

Yksi liian vähälle huomiolle jäänyt keino huomattavaan energian säästämiseen on liian voimakkaan ilmastoinnin lopettaminen. Ei ole järkevää, että kesällä pitää ottaa villapaita mukaan, että tarkenee sisätiloissa.

Monille liian voimakas ilmastointi aiheuttaa myös terveyshaittaa, kun esimerkiksi silmät vuotavat jatkuvasti, tai hartiat kipeytyvät ilmastoinnin aiheuttaman vedon takia.

Tieokoneiden virran kytkeminen pois päältä yöksi on myös helppo tapa säästää energiaa. Jos kaikki julkishallinnon tietokoneet olisivat öisin pois päältä, vuodessa säästyisi 10 milj. euroa.


*ENERGIA-aiheiset vaalikonevastaukseni koosteena*

Ydinvoima

 

Ydinvoimaan liittyy vaikeita ympäristökysymyksiä alkaen uraanin louhimisesta, käytön aikaisista riskeistä terrorismin uhka mukaan lukien, päättyen ydinjätteen loppusijoitusongelmiin.


Suomessa tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä jo 35% energiasta, ja 95% alan yrityksistä on alle 10 henkeä työllistäviä mikroyrityksiä. Uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto tukee yrittäjyyttä ympäri maan, kun ydinvoimala työllistää vain tilapäisesti ja paikallisesti.

 

Uutta ydinvoimalaa ei tarvita, koska suurimpia kulutushuippuja voidaan tasata tuontisähköllä, kunnes aurinkoenergiaratkaisut ovat laajamittaisessa käytössä.

Jotta osaamisemme cleantech-aloilla olisi katu-uskottavaa, meidän tulee osoittaa puhtaan energian toimivuus käytännössä satsaamalla siihen, ei vanhanaikaiseen ydinvoimaan.

Nyt suunniteltu uusi ydinvoimala sitoisi meidät nykysuunnitelmien valossa myös entistä enemmän Venäjän yhteyteen, kun kaikkien muiden Euroopan maiden tavoitteena on päinvastoin vähentää riippuvuutta Venäjästä.

 

Uusiutuva energia, cleantech

 

Uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto tukee yrittäjyyttä ympäri maan. Ydinvoimala työllistää vain tilapäisesti ja paikallisesti. Saksassa uusiutuvien käyttöönotto on kymmenkertaistanut energia-alan työpaikat, ja siellä nähdään käytännössä ilmaisen energian tuovan jatkossa ylivoimaista etua maan kilpailukyvylle.

 

Suomen olisi hyvä profiloitua ympäristöarvojaan vaalivana puhtaan energian mallimaana. Tulisi myös kaikin tavoin yrittää vaikuttaa muihin maihin ilmastosopimusten noudattamiseksi.

 

Paras ei aina ole se halvin vaihtoehto. Alkuvaiheessa kaikkiin uusiin asioihin yleensä joudutaan investoimaan, mutta se maksaa itsensä myöhemmin takaisin monin eri tavoin. Jos ei mitään uskalla, ei voi mitään voittaakaan. Jos uutta ei koskaan tietoisesti kehitetä, ei kehitystä myöskään tapahdu.

 

Maalämpö, bioenergia ja aurinkokeräimet ovat jo laajenevassa käytössä. Hukkalämmön talteenottotavat kehittyvät. Espoon Suomenojalla esimerkiksi on mahdollista kerätä jo 15% tarvittavasta kaukolämmöstä jätevesistä.

 

Suomalaiselle cleantech-osaamiselle on maailmalla kova kysyntä. Cleantech-liiketoiminta kasvoi Suomessa vuonna 2012 15%, kun muu teollisuus kasvoi vain 0,7%. Cleantechin kehitystä tulee kaikin tavoin edistää. Alalla voi piillä mahdollisuudet jopa "uuteen Nokiaan". Jotta osaamisemme alalla olisi katu-uskottavaa, meidän tulee osoittaa puhtaan energian toimivuus käytännössä satsaamalla siihen myös itse.

 

Kotimaiseen uusiutuvaan energiaan siirtyminen edellyttää hajautettua energiantuotantoa, joka tuo paljon lisää työpaikkoja myös maaseudulle.

 

Ilmastonmuutos ja fossiiliset polttoaineet

 

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on maapallon tulevaisuuden kannalta tärkein poliittinen tavoite, joten meillä ei ole käytännössä muuta vaihtoehtoa kuin luopua fossiilisista polttoaineista. Luopumisen tulee tapahtua nimenomaan kysymyksen esittämässä järjestyksessä, koska maakaasulla on mainituista energianlähteistä pienimmät hiilidioksidipäästöt.

 

Turve on päästölähteenä kivihiilen luokkaa, joten ilmastonmuutoksen torjumiseksi sen käyttö tulee lopettaa, mutta samassa tahdissa kivihiilestä luopumisen kanssa.