Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

LIIKENNE JA AUTOT


Sähköautot


Aurinkoteknologian hyödyntäminen sähköautoissa tulee olemaan autoilun tulevaisuus.

Haluan kehittää uudenlaisen, puhtaan autoilun edellytyksiä Suomessa. Aurinkoenergiasta tulee koko ajan käyttökelpoisempaa, ja alan teknologia kehittyy huimaa vauhtia. Voimme ehkä hyvinkin pian liikkua päästöttömästi myös autolla, kun tuotamme niiden lataamiseen tarvittavan sähkön puhtaasti.

Liikenteen sujuvuus

Liikenteen tulee olla sujuvaa, ja vilkasliikenteisillä teillä ja kaduilla on jo pienhiukkaspäästöjen takia tärkeää, että liikenteen pysähtelu ruuhkissa minimoidaan. Tähän päästään panostamalla järkeviin liittymäratkaisuihin ja liikennevalojen korvaamiseen liikenneympyröillä.

Pienhiukkaset ovat merkittävä terveysriski. HSY:n julkaisussa "Ilmansaasteiden terveysriskit teiden ja katujen varsilla" vuodelta 2015 on mielenkiintoista tutkimustietoa pienhiukkasten vaikutuksista eri tilanteissa.

Siellä nostetaan esiin paitsi asutuksen etäisyys liikenteestä myös liikenteen sujuvuuden merkitys. Matalat ajonopeudet aiheuttavat ruuhkautumisen kautta enemmän pienhiukkasia ja ennenaikaisia kuolemia kuin sujuvaksi suunniteltu liikenne.

Seuraava lainaus edellä mainitusta HSY:n julkaisusta koskee kaupunkibulevardeja, mutta sama nopeuden vaikutus pienhiukkasiin toteutuu myös muissa tilanteissa:

"Katukuiluissa, jotka vastaavat ominaisuuksiltaan Helsingin yleiskaavaluonnoksessa esitettyjä kaupunkibulevardeja, tien ilmansaasteista bulevardin asukkaille aiheutuva terveyshaitta olisi liikenteen määrästä ja sujuvuudesta riippuen 2-6 kertaa suurempi verrattuna tilanteeseen, jossa asutus sijaitsisi vastaavalla etäisyydellä avoimesta sujuvan liikenteen (nopeusrajoitus 80 km/h) väylästä. Jos bulevardien varrella asuisi 40 000 asukasta, aiheutuisi tien ilmansaasteista vuosikymmenen aikana mahdollisesti jopa joitakin satoja enneaikaisia kuolemia."

Terveysnäkökulma tulisi ottaa huomattavasti painokkaammin huomioon liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa.

Autoiluun liittyvät asiat kiinnostavat minua aivan erityisesti, koska olen aina asunut paikoissa, joihin on joko huonot joukkoliikenneyhteydet tai niitä ei ole ollenkaan. Lisäksi normaalista poikkeavien työaikojen ja harrastusten takia auto on ollut minulle aina välttämätön kapine.

Minulla on myös ralliurheilutaustaa, ja olen opiskeluaikoina tehnyt töitä autonkuljettajana, joten kaikki autoiluun liittyvä on tullut erittäin tutuksi vuosien varrella.

Nopeusrajoitukset ja rangaistuskäytännöt

Suomessa tulisi ottaa käyttöön Saksan mallin mukaiset vaihtuvat nopeusrajoitukset, joissa sallittu nopeus vaihtelee ajokelin mukaan. Tämän ilmoittamiseen riittäisi normaali liikennemerkki, jossa esim. kuvakoodein on ilmaistu kaksi vaihtoehtoista nopeutta.

Liikenteen rangaistuskäytäntöjä tulisi muuttaa siten, että varomattomuudella aiheutetusta onnettomuudesta sanktiot olisivat huomattavasti nykyistä kovemmat, mutta lievissä vaaratilannetta aiheuttamattomissa rikkeissä nykyistä lievemmät. Ei ole yleisen oikeustajun mukaista, että tahallisista väkivaltarikoksista saa pienempiä tuomioita kuin kesäkelillä moottoritiellä ajetusta ylinopeudesta.

Sakottamista liikenteessä tulee kohdentaa enemmän todellisiin vaaratilanteisiin kuten puskurissa roikkumiseen ja liian korkeisiin tilannenopeuksiin sumussa/pimeässä/liukkaalla.

Tienrakennus

Teiden varsilla näkee nykyisin pitkiä betoniporsasrivistöjä aidan virkaa toimittamassa. Tällaisissa rakennelmissa tulisi olla tasaisin välein aukkoja, joista pieneläimet pääsevät pois tieltä.

Teidenparannustyöt tulee suunnitella paremmin niin, että ne eivät vaikeuta liikenteen sujumista pahimmillaan kuukausien tai jopa vuosien ajan.

Lähellä asutusta tehfäville rakennustöille tulee asettaa tiukat ehdot, joilla minimoidaan asutukselle aiheutuva melu-, pöly- ja tärinähaitta. Tämä toteutuu käyttämällä riittävän pieniä räjähdemääriä ja sijoittamalla työmaat tarvittaessa melun ja pölyn leviämisen estämiseksi tilapäiseen, siirreltävään sisätilaan.

Teiden pinnoitteiden kehitystyötä tulee jatkaa, ja käyttää tiheään asutuilla alueilla pinnoitteita, jotka pienentävät asukkaille aiheutuvaa meluhaittaa.

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen kehittäminen on tärkeää ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ihmisten liikkumisen helpottamiseksi.

On tärkeää kehittää joukkoliikennettä siten, että se nopeuttaa ihmisten liikkumista paikasta toiseen ja on aina edullisempaa kuin autolla liikkuminen. Joukkoliikenteen käyttämisen ei siis pitäisi olla arvovalinta, vaan sen tulisi olla ihmisille joka suhteessa kannattavin ja nopein tapa liikkua.

YLE:n vuonna 2015 julkaisemassa Pasi Toiviaisen kirjoituksessa todetaan mm, että nimenomaan nopea joukkoliikenne on yksi ekologisen kaupunkirakenteen edellytyksistä:
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/08/31/myytti-tiiviista-ekokaupungista-eli-kertomus-siita-miten-ajatusharhasta-tuli

 

 

***Aiemmin kirjoitettua:

EDUSKUNTAVAALIT 2015:

*AUTOT JA LIIKENNE -aiheisten vaalikonevastausteni kooste*

 

Promilleraja

 

Promillerajan laskeminen nollaan olisi mielestäni jo turhaa sääntelyä. Suurimman onnettomuusriskin aiheuttavat toistuvasti voimakkaassa humalassa ajavat kuljettaja, joiden käyttäytymiseen promillerajojen laskemisella ei olisi vaikutusta.

Useamman tutkimuksen mukaan onnettomuusriski on jopa pienempi kuljettajilla, joilla on veressään 0,1-0,4 promillea alkoholia.

Rattijuopot saatava pois liikenteestä kehittämällä valvonta- ja ajonestokeinoja. Ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista estää esimerkiksi päivällisvieraita nauttimasta aterialla lasi viiniä ja ajamasta muutaman tunnin kuluttua kotiinsa.

 

Tieverkon rahoitus

 

On tärkeää, että liikenne saadaan päästöjen ja turvallisuuden takia sujuvaksi ja turvalliseksi.

 

Kaikkia liikennemuotoja on kehitettävä tasapuolisesti ihmisten erilaisten liikkumistarpeiden takia, mutta samalla pyrittävä tehokkaasti ympäristöystävällisempään suuntaan.

 

Teitä on kunnostettava säännöllisesti ja riittävästi ennen kuin niiden kunto romahtaa, ja tarvitaan kalliita perusparannuksia.

 

Turvavarusteet

 

Auton turvallisuutta lisäävien ominaisuuksien ja lisävarusteiden verottamisesta tulisi päästä eroon. Erilaiset automaattiset varoittimet, jarrutustoiminnot ja tutkat lisäävät myös jalankulkijoiden turvallisuutta.

 

Rajoittimella varustetut henkilöautot mopoautojen sijaan

 

Huomattavan hitaasti liikkuvat normaalikokoiset ajoneuvot olisivat liikenteessä turvallisuusriski. Ne haittaisivat liikenteen sujuvuutta ja aiheuttaisivat vaarallisia ohitustilanteita.

 

Ajokortti

 

Lukion tehtävänä on tarjota opetusta yleissivistävissä ja yliopisto-opintoihin valmistavissa oppiaineissa.

 

Teoriaosuuden suorittamismahdollisuus ammatillisten oppilaitosten tietyillä linjoilla saattaisi olla perusteltua, mutta asettaisi samalla muut opiskelijat eriarvoiseen asemaan.

 

Taajamat

 

Joitakin yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta suojatiet ovat tarpeellisia ja ne pitäisi myös merkitä näkyvästi.

Taajamien paremmalla kaavoituksella ja liikennesuunnittelulla voidaan vähentää suojateiden tarvetta, parantaa liikenneturvallisuutta ja lisätä liikenteen sujuvuutta (ali- ja ylikulut).

 

Valvontaa pitäisi aina kohdentaa todellista vaaraa aiheuttaviin liikennerikkomuksiin kuten rattijuopumuksiin, liian lähellä ajamiseen ja liian suuriin tilannenopeuksiin huonoissa olosuhteissa. Valvonnan tulisi näyttäytyä kaikille tielläliikkujille tarpeellisena ja positiivisena asiana, eikä se saisi vaikuttaa rahankeruulta sakkojen muodossa.