Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

OPISKELU


Opiskeluaika on tarkoitettu paitsi opiskeluun, myös elämiseen. Opiskeluaikana ihminen on nuori, ja silloin kuuluu elää täysillä, oppia paljon ihmissuhteista, työelämästä, erilaisista arvoista ja asenteista.

En voi kuin suositella osallistumista erilaisiin opiskelijarientoihin, ja jos yhtään kiinnostaa, niin myös osallistumaan opiskelijaelämään muutenkin aktiivisesti. Itse toimin opiskeluaikoinani mm. Eteläsuomalaisessa osakunnassa ja Sibelius-Akatemian ylioppilaskunnan puheenjohtajana, ja noilta ajoilta on jäänyt reppuun paljon asioita ja hauskoja muistoja.


Eri alojen aloituspaikkamäärien ohjailu

Ohjailua on oltava jossain määrin, muttei liikaa, koska työllisyystilanteet saattavat joskus muuttua yllättävällä tavalla esim. suuryritysten toimialojen mukaan.

Pääasiassa koulutustarjontaa tulisi suunnata nuorten osaamisen ja lahjakkuuden mukaan. Tällöin nuoret ovat motivoituneita opiskelemaan, valmistuvat nopeasti ja myös etsivät töitä omalta alaltaan. Mikäli töitä ei löydy, he keksivät tavan työllistyä esimerkiksi perustamalla yritys.

Ihmiset jaksavat ammateissaan paremmin, kun kokevat olevansa oikealla alalla.


Opiskelun rahoitus

Monet opiskelijat rahoittavat elämisensä tekemällä töitä opiskelun ohessa. Tällä hetkellä opintotukea menettämättä saa ansaita sen verran vähän, että se passivoi opiskelijoita ja estää hankkimasta arvokasta työkokemusta. Toisaalta ilman opintotukea pärjääminen edellyttäisi jo niin suurta työmäärää, että se haittaisi opintojen etenemistä.

Opiskelun rahoittamiseksi on oltava järkeviä vaihtoehtoja, joista opiskelija voi valita omaan elämäntilanteeseen sopivimman.

Opintotuki sairauden sattuessa

Tällä hetkellä opiskelija-asunto ja opintotuki saattavat olla uhattuina, ellei opiskelija sairauden takia pysty suorittamaan tiettyä määrää opintopisteitä lukuvuoden aikana. Tämä ei ole hyväksyttävää.

On pikaisesti korjattava myös käytäntö, jossa opiskelijan ollessa terveyssyistä osa-aikaisesti opiskelukyvytön hän ei saa opintotukea, muttei myöskään sairaspäivärahaa.