Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

KUNTAVAALIT 2017
Jee! YLE:n vaalivideot kuvattu. Klo 03:00 :).Jee! YLE:n vaalivideot kuvattu. Klo 03:00 :).
Useamman vaalikoneen kysymykset oli tänä vuonna laadittu kaksiosaisiksi tai muuten sillä tavoin, että varsinaisen vastausvaihtoehdon valinta oli hankalaa. Kannattaa siis lukea myös kiinnostavien ehdokkaiden perustelut vastauksiin.

YLE:n vaalikone ja vaalivideo

Helsingin Sanomien vaalikone

Ilta-Sanomien vaalikone

Länsiväylän vaalikone

Eläinpoliittinen vaalikone 2017

Liikunnan ja urheilun parissa aktiiviset ehdokkaat - kysely (Olympiakomitea)***

Omat vastaukseni Helsingin Sanomien / Ilta-Sanomien vaalikoneeseen alla:

Esittely (maksimipituus 1000 merkkiä):

Olen syntyperäinen espoolainen musiikki- ja opetusalan ammattilainen ja yrittäjä.

Olen toiminut kunnanvaltuutettuna ja erilaisissa luottamustehtävissä kouluajoista lähtien. Tärkeitä arvojani ovat vapaus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja rehellisyys.

Luottamustehtävät ovat minulle keino edistää hyviä asioita, ja päätöksenteossa pidän ihmisten ja ympäristön hyvinvointia aina etusijalla. Vapaa-aikani täyttävät musiikki, luonto, koirat ja urheilu.

Espoo on minulle rakas kaupunki. Se on aina ollut luonnonläheinen, kaunis ja turvallinen paikka asua. Vetovoimatekijät tulee säilyttää, ja kehittää niitä yhdessä uudistuvan kaupunkikuvan kanssa.

Olen utelias ja haluan ymmärtää elämää eri näkökulmista. Ongelmatilanteita käsittelen harkiten, asiapohjalta ja avarakatseisesti. Tärkeissä asioissa olen silti varsin määrätietoinen ja voimakastahtoinen.

Kauneudella ja luonnonläheisyydellä on tutkittuja terveysvaikutuksia. Jokainen tarvitsee niitä lähelleen luomaan harmoniaa ja hyvää mieltä.


Vastaukset vaalikoneen kysymyksiin (kommenttien maksimipituus 500 merkkiä):
- Lyhenteiden selitykset: TSM=Täysin samaa mieltä, JSM=Jokseenkin samaa mieltä, EOS=En osaa sanoa
  TEM=Täysin eri mieltä, JEM=Jokseenkin eri mieltä

1. Espoon kaupungin rahastoissa olevia varoja pitää ottaa käyttöön, jotta huonosta sisäilmasta kärsivät koulut saataisiin korjattua. JSM

Tarvittaessa kyllä. Terveyshaittaa aiheuttavat koulut tulee korjata tai purkaa. Kuitenkin juuri tällä hetkellä lainan ottaminen ja sen käyttäminen koulujen korjaamiseen/rakentamiseen on alhaisen korkotason takia kaupungille taloudellisesti kannattavampaa kuin rahastoissa olevien varojen käyttäminen.

2. Espoo tarvitsee oman teatteritalon, vaikka se tarkoittaisi rakennuksen pystyttämistä verovaroin. JSM

Espoo on myös kulttuurikaupunki, ja oma teatteri Kulttuurikeskuksen yhteyteen on perusteltu ja myös edullisempi ratkaisu kuin aiempi Vesiputoustalon edustalle suunniteltu.

Osa teatterin tarvitsemista tiloista tulee olemaan yhteisiä Kulttuurikeskuksen kanssa, ja teatterin tiloja voidaan hyödyntää myös muussa kuin varsinaisessa teatterikäytössä.

3. Espoon kovaa rakennustahtia pitäisi hillitä, jotta kaupungissa saataisiin säilytettyä nykyinen palvelutaso. JSM

Espoossa tulee pitää yllä laadukkaat ja toimivat palvelut siten, että täällä on hyvä kasvaa, olla ja elää. Espoossa ei tälläkään hetkellä ole riittävästi koulutiloja, ja asukasmäärän huomattava ja nopea kasvuvauhti heikentää mahdollisuuksia tuottaa tarvittavia palveluja entisestään.

Kaupunkikuvassa tulee säilyttää Espoolle ominainen avaruus ja luonnonläheisyys. Espoon ei tarvitse olla massiiviseksi rakennettu suurkaupunki, eivätkä ihmiset tutkitusti myöskään halua asua sellaisessa.

4. Suuria ruokakauppoja pitää saada perustaa vapaasti keskustojen ulkopuolelle. JSM

Jos tällaisille on tilausta ja ne saadaan sovitettua maisemaan kauniisti, niin miksipä ei.

Itse näkisin Espoon kuitenkin mieluummin kaupunkina, jossa eri puolilla kaupunkia vaihtelevasti rakennettujen asuinalueiden yhteydessä sijaitsisi hyvin varusteltu ruokakauppa.

5. Helsinki ottaa käyttöön hallintomallin, jossa kaupunkia johtaa virkamiehen sijaan valtuutettujen joukosta valittu pormestari. Espoon pitäisi siirtyä samankaltaiseen malliin. JSM

Olisi hyvä, että myös kaupungin johtava virkamiehistö, joilla on paljon valtaa kaupunkia koskevissa asioissa, olisi kaupunkilaisten vaaleissa ilmaiseman poliittisen tahdon mukainen.

6. Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi. JEM

Vapaaehtoisuus on aina parempi etenemistie, ja siihen pitää pyrkiä.

Jos pakkolunastuksiin joudutaan, kiinteistönomistajalle tulisi suorittaa vähintään markkinahintainen korvaus lunastetusta kiinteistöstä, ja tarvittaessa osoittaa hänelle asumiseen vastaava kohde.

7. Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa. TEM

Kuntalaisten valitusoikeus itseään koskevissa merkittävissä asioissa on yksi toimivan demokratian peruspilari.

Kuntalaisten mielipiteitä asumiseen liittyvissä asioissa pitäisi päinvastoin selvittää enemmän ja ajoissa, jotta nämä mielipiteet voidaan ottaa suunnittelussa asianmukaisesti huomioon. Asukkaiden osallistaminen ei saa olla pelkkä muodollisuus.

8. Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen. JEM

Autopaikkoja tulee rakentaa selvitetyn tarpeen mukaan. Joukkoliikenneyhteyksien varrella niitä tarvitaan vähemmän kuin muualla. Myös mahdollisuus kadunvarsipysäköintiin vaikuttaa.

Pääkaupunkiseudulla ilta-/yötyössä tai liikkuvassa työssä työskentelevät ihmiset tarvitsevat autoa, ja useamman pienen lapsen perheille tai liikuntarajoitteisille auto on usein lähes välttämätön.

Asuntoja myyvien ja vuokralle tarjoavien mukaan autopaikka on usein ensimmäisiä asioita, joita kysytään.

9. Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä. JEM

Autoista liikenneturvallisuudelle aiheutuvien suurempien riskien ja hälytysajoneuvojen takia autotiet tulee aurata ensin.

Pyöräteiden auraaminen ensin on myös käytännössä hankalaa, koska autotietä auratessa lumi siirtyy usein joka tapauksessa jalkakäytävälle/ pyörätielle, josta se pitäisi sitten poistaa uudestaan.


10. Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä. JEM

Molempia tarvitaan, mutta autoja on liian suureksi kasvaneen väestömäärän takia jo liikaa. Ympäristösyistä ja viihtyvyyden lisäämiseksi sekä autoliikenteen sujuvuus että joukkoliikenteen kehittäminen ovat tärkeitä.

Espoossa on paljon ruuhkaisia risteyksiä, joihin autojen turhan seisottamisen välttämiseksi tarvittaisiin nuolivalot tai liikenneympyrä.

Joukkoliikenteen osalta on erikoista, että jo lapsuudessani Espoon poikittaisliikenne toimi huonosti, ja tilanne on sama edelleen.


11. Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille JEM

Perinteisten paperisten kirjojen lukeminen on vähentynyt, joten en näe mitään syytä sille, etteivätkö kirjastot voisi palvella asukkaita muillakin tavoilla.

12. Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille JSM

Kysymys on ilmeisesti suunnattu hieman toisenlaisten kuntien vaalikoneisiin (kyläkoulut tms.). Espoossa on paljon kouluja, jotka aiheuttavat terveyshaittoja oppilaille ja henkilökunnalle. Nämä tulee korjata luotettavasti ja pitkäaikaisesti käyttökelpoiseen kuntoon tai purkaa. Lisäksi tarvitsemme väestönkasvun takia uusia kouluja.

13. Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa. JEM

Jos vanhemmat ovat valmiita vastaamaan syntyneistä ylimääräisistä kustannuksista (esim. koulumatkat), en näe perusteita valinnanvapauden rajoittamiseen.

14. Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset. JEM

Korkeintaan 1. ja 2. luokka-asteella. Erot fyysisessä suorituskyvyssä kasvavat vähitellen niin suuriksi, etteivät liikuntatunnit olisi enää mielekkäitä.

Sellaiset liikuntatunnit, joissa fyysisellä suorituskyvyllä ei ole merkitystä, voitaisiin luonnollisesti järjestää myös yhteisinä.


15. Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle. JEM

Rajoitukset voisivat estää lasten pääsyn lähikouluunsa.

Tulisi kuitenkin pitää huolta siitä, ettei esimerkiksi oppilaiden puutteellinen kielitaito estä opetusryhmän etenemistä normaalitahdissa, vaan tarvittavaa tukea on saatavilla.


16. Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona. JEM

Uusimpien tutkimusten mukaan alle 3-vuotiaan lapsen kehityksen kannalta hänelle paras hoitopaikka on oma koti. Tarpeellisen turvan ja huolenpidon antaminen pienelle lapselle on ensisijaisesti vanhempien tehtävä. Poikkeustapauksissa kokopäiväinen hoito voitaisiin järjestää myös, vaikka vanhempi olisikin kotona.


17. Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän JEM

Kotihoidon tukeminen tulee kunnalle halvemmaksi kuin päivähoito päiväkodissa, joten kuntataloudenkin kannalta kotihoidon tukeminen on kannattavaa.

Tällä hetkellä, kun lasten suurin ongelma Espoossa ovat huonokuntoiset koulut, Espoo-lisä voitaisiin kuitenkin muuttaa tarveharkintaiseksi tai porrastaa perheen tulotason mukaan. Syntyneet säästöt voitaisiin käyttää homekoulujen korjauksiin.


18. Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen. JSM

Terveydenhuollon on perustuttava yhteiskunnan järjestämiin palveluihin, mutta yksityiset palvelut ovat tärkeä osa toimivaa kokonaisuutta.

Ostettaessa palveluita yksityisiltä on hinnan ohella pidettävä huolta palvelujen laadusta. Parhaimmillaan tämä johtaa laadukkaisiin, kohtuuhintaisiin palveluihin yritysten joutuessa kilpailemaan keskenään.

Tärkeintä on varmistaa, että jokainen hoitoa tarvitseva sitä myös saa. Yksityiset ulkomaiset lääkäriasemat pitäisi myös saada maksamaan veronsa Suomeen.

19. Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan. JEM

Terveydenhoidon maksujen tulisi määräytyä maksukyvyn mukaan. Täysin ilmainen terveydenhoito lisäisi turhia lääkärissäkäyntejä. Jonot pitenisivät ja hoitoa tarvitsevien hoitoonpääsy vaikeutuisi.

 

20. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia. JSM

Taloustutkimus selvitti vuonna 2016, että vain noin 10 % suomalaisista haluaa asua suuren kaupungin keskustassa. 20 % asuu mieluiten kaupungin laitamilla ja 60 % haluaisi asua maalla, pikkukaupungissa tai taajamassa.

Ihmiset voivat hyvin saadessaan asua haluamassaan ympäristössä. On siis kaikkien etu pitää koko maa asuttuna. Se tukee vahvasti myös työllisyyttä.

Pääkaupunkiseudulla asuminen ja liikenne eivät asumisterveyden näkökulmasta ole paikoitellen enää lainkaan yhteen sovitettavissa.

 

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla. JSM

Papin tulisi kuitenkin vakaumuksellisista syistä saada päättää itse parien vihkimisestä.

Adoption kohdalla en näe lapsen kannalta eroa siinä, elääkö lapsi yksinhuoltajan vai kahden samaa sukupuolta olevan vanhemman kanssa. Lähtökohtaisesti kuitenkin olen sitä mieltä, että lapselle on eduksi, jos hänellä on sekä äiti että isä.

 

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä. EOS

Vaikeimmassa asemassa ja hengenvaarassa olevia tulee aina auttaa. Kaupungilla tulee kuitenkin olla edellytykset tarjota mielekkäät koulu-, opiskelu- ja työmahdollisuudet.

Ennen uusien vastaanottokeskusten perustamista tulisi selvittää, miten nykyiset keskukset ovat onnistuneet toiminnassaan, ja miten kotouttaminen on Espoossa sujunut. Käsittääkseni tietoja yksityisten vastaanottokeskusten toiminnasta on välillä ollut vaikea saada, mikä ei ole toivottava tilanne.


23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia. JSM

Asenteet ja peruskäytöstavat välittyvät lapselle pääasiassa omien vanhempien kautta, joten koulun mahdollisuudet lapsen käytöksen ohjailemiseen ovat rajalliset. Kouluissa tulisi kuitenkin olla mahdollisuus koulurauhaan ja oppimiseen. Tässä myös yhteisten sääntöjen noudattamatta jättämisen seuraamuksilla on merkitystä.

Suomen vahvuus on aina ollut korkealaatuinen koulutus, mutta tilanteen säilyminen ei ole itsestäänselvyys, jos olosuhteita oppimiseen ja opettamiseen ei ole.


24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.  JSM

On tärkeää, että ihminen voi kokea olonsa turvalliseksi. Mainitut asiat edustavat turvallisuutta hyvällä tavalla. Uskonnon voinee tässä yhteydessä käsittää tarkoittavan sellaisia kristillisiä arvoja kuin lähimmäisenrakkaus, huolenpito ja anteeksianto.


25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi. JEM

Ulkoistamisen tulee olla vaihtoehto silloin, kun se on järkevää. Hinnan ohella tärkeinä valintakriteereinä tulee pitää palvelun laatua ja sitä, että yritys maksaa veronsa Suomeen.


26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto. JEM

Etuuksien mahdolliset leikkaukset tulee kohdentaa siten, etteivät ne vaikuta kenenkään elämänlaatuun. Keinona voisi olla joidenkin etuuksien porrastaminen tulotason mukaan.

Tilapäinen pieni veronkorotus voisi tulla kysymykseen jonkin tietyn ongelman ratkaisemiseksi, ellei apua muilla hyväksyttävillä keinoilla löydetä.

Espoon houkuttelevuus myös hyvätuloisten asuinkuntana tulee säilyttää. He maksavat käytännössä suurimman osan julkisista palveluista, ja näin vältetään suuremmat veronkorotukset

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita. JSM

Äärimmäiset tuloerot tulee kuitenkin tasata.

Kasvavat tuloerot johtuvat suurten pääomatulojen kasautumisen lisäksi kasvavasta köyhyydestä, joka johtuu Suomessa yleensä työttömyydestä. Kun luodaan lisää työmahdollisuuksia, tuloerot pienenevät. Näin ollen ensisijaiset keinot tuloerojen tasoittamiseen ovat pääomatuloverotuksen lisäksi työpaikkojen lisääminen, työllistämisen helpottaminen ja yrittäjyyteen kannustaminen.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle JSM

Suurelta osin ongelmia aiheuttaa liian pieni yksityinen sektori (yritystoiminta), jonka tuottamilla verotuloilla julkiset palvelut rahoitetaan. Yritystoimintaa helpottamalla asia korjaantuu.

Joitakin hyvätuloisten etuuksia voidaan myös leikata. Sosiaalietuudet on tarkoitettu heikoimmassa asemassa olevien toimeentulon varmistamiseksi.

Järjestelmän ongelma on monimutkaisuus ja heikko kannustavuus työntekoon. Järjestelmää tulisi uudistaa siten, että työnteko on aina kannattavaa.


29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa. TEM

Kun tilannetta katsotaan globaalisti, tulisi olla jo itsestään selvää, että maapallon hyvinvoinnin ja ihmisten asumisterveyden tulee olla aina tärkein poliittisten päätösten kriteeri.

Työpaikoilla ja talouskasvulla ei ole merkitystä, jos samalla tuhoamme ihmisiltä terveen ja hyvän elämän edellytykset. Teollisuus on ihmistä varten, ei päinvastoin, ja sen tulee aina palvella terveyttä ja hyvinvointia.


30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista. TSM

Kun tilannetta katsotaan globaalisti, tulisi olla jo itsestään selvää, että maapallon hyvinvoinnin ja ihmisten asumisterveyden tulee olla aina tärkein poliittisten päätösten kriteeri. Erilaiset hankkeet ovat ihmistä varten, ei päinvastoin.


Ilta-Sanomat


31. Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja. JEM

Rajoitukset voisivat estää lasten pääsyn lähikouluunsa.

Tulisi kuitenkin pitää huolta siitä, ettei esimerkiksi oppilaiden puutteellinen kielitaito estä opetusryhmän etenemistä normaalitahdissa.

32. On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan. JEM

Etuuksien mahdolliset leikkaukset tulee kohdentaa siten, etteivät ne vaikuta kenenkään elämänlaatuun. Keinona voisi olla joidenkin etuuksien porrastaminen tulotason mukaan.

Tilapäinen pieni veronkorotus voisi tulla kysymykseen jonkin tietyn ongelman ratkaisemiseksi, ellei apua muilla hyväksyttävillä keinoilla löydetä.

Espoon houkuttelevuus myös hyvätuloisten asuinkuntana tulee säilyttää. He maksavat käytännössä suurimman osan julkisista palveluista, mikä estää suuremmat veronkorotukset


33. Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää. JSM

Tällä hetkellä kouluissa on aina saatavana kasvisruokavaihtoehto, joten tilanne on sikäli hyvä. Punaisen lihan osuutta aterioissa tulisi kuitenkin vähentää vaihtamalla se useammin valkoiseen lihaan, kalaan tai kasvisruokaan.

Kouluruoan tulisi olla mahdollisuuksien mukaan kotimaista ja mahdollisimman puhtaasti tuotettua.

34. Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti. JEM

Järjestelmä, jolla turvapaikkapäätöksiä tehdään, ei varmasti ole aukoton, kuten ei mikään muukaan viranomaistoiminta, mutta kunnalla ei oikeastaan ole vaihtoehtoja, vaan sen on noudatettava lainvoimaisia päätöksiä.

Akuutisti tarvittavaa apua tulee toki antaa (ruoka, hätämajoitus, akuutti terveydenhoito). Samalla laittomat maassa olijat tulee kuitenkin ohjata palautusjärjestelmän piiriin. Tällä hetkellä valtio korvaa akuutista auttamisesta aiheutuvat kulut kunnille.

35. Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille JEM

Ulkoistamisen tulee olla vaihtoehto silloin, kun se on järkevää. Hinnan ohella myös palvelun laadun ja sen, että yritys maksaa veronsa Suomeen tulee olla valintakriteereinä.

36. Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla. JEM

Koska kysymyksessä käytetään sanaa "hyvä", tässä siis kysytään, pitäisikö rikkaiden asuinalueilla olla tasoltaan huonompia palveluita. (Vastaus: ei tietenkään). Oletan, että ehkä kuitenkin halutaan kysyä palvelujen kattavuudesta.

Palveluja sijoitettaessa kannattaa luonnollisesti tehdä selvitys, vaihteleeko palvelujen kysyntä kaupungin eri osissa ja kehittää niitä sen mukaisesti, mutta lähtökohtaisesti tietenkin kaikilla kuntalaisilla on oikeus laadukkaisiin ja kattaviin julkisiin palveluihin.

37. Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita. JEM

Vaikeimmassa asemassa ja hengenvaarassa olevia tulee aina auttaa. Kotoutettaville tulee kuitenkin olla edellytykset tarjota mielekkäät koulu-, opiskelu- ja työmahdollisuudet. Vieraskielisten osuuden erittäin nopea kasvu saattaa tehdä tämän hankalaksi.

Helsingin kaupungin tietokeskuksen julkaiseman ennusteen mukaan vuonna 2030 noin 26 % espoolaisista tulee olemaan vieraskielisiä. Vuosituhannen vaihteessa vastaava luku oli 4 %.

Kotouttamista olisi hyvä tasata maan eri osien ja kuntien välillä.

38. Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa. TEM

Suuremmassa kokonaisuudessa päätöksenteko ei yleensä ole yhtä sujuvaa, ja asukkaiden vaikutusmahdollisuudet omaan lähiympäristöön heikkenevät.

Kuntaliitoksissa saadaan aikaan säästöjä joissain asioissa, mutta toisaalta säästöt saattavat nollautua esim. osallistumisella sellaisten ongelmien hoitamiseen, joita omassa kunnassa on vähemmän tai ei ollenkaan.

Espoon läpi kulki Kuninkaantie jo 1300-luvulla, ja Espoolla on 1400-luvulta alkava historia. Itse soisin sen jatkuvan edelleen.

39. Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi. TEM

Oppiminen ja viisauden ja ymmärryksen lisääminen lukemalla on koko sivistyneen yhteiskunnan kivijalka. Kirjojen ilmainen saatavuus tulee ilman muuta säilyttää.

40. Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla. JEM

Espoon taloudellinen tilanne on tällä hetkellä jokseenkin hyvä, joten meillä on varaa ylläpitää myös monipuoliset kulttuuripalvelut.

Tarvittaessa tietenkin myös kulttuuritoimen osa-aluetta tulee muiden tavoin tarkastella säästöjen kohteena.

41. Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin. JSM

Tässä olisi keino siirtää varoja kouluissa tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin. Uskon, että hyvätuloiset vanhemmat jopa mielellään maksaisivat päivähoidosta hiukan enemmän, jos sillä varmistettaisiin lapsen pääsy jatkossa sisäilmaltaan terveeseen kouluun.

Myös Espoo-lisä voitaisiin ottaa samanlaisen tarkastelun kohteeksi.

42. Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä. JEM

Olisi hienoa, jos julkinen liikenne olisi maksutonta. Sen aiheuttamat kustannukset tulee selvittää. Kunnallisveron nostamiseen en kuitenkaan sen takia olisi valmis.

Tällä hetkellä julkinen liikenne voisi jo olla maksutonta tietyille erityisryhmille, kuten vanhuksille. Ruuhka-aikojen ulkopuolella matkustaminen voisi myös olla normaalia halvempaa.

Joukkoliikenteen tulisi toimia niin hyvin ja olla niin edullista, ettei sen käyttämisen tarvitsisi olla arvovalinta.

 

43. Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin. JSM

Osa verosta voitaisiin tulouttaa kunnalle ilman veroasteen nousua.

Pääomatulojen veroaste 30-34 % on Suomessa kansainvälisessä vertailussa kohtuullinen, ja sitä on kiristetty hiljattain. Vertailun vuoksi Virossa suunnitellaan osinkoveroa laskettavaksi 20 % => 14 % ja siten valtio laskee lisäävänsä verotuottoja huomattavasti.

Normaalin työssäkäyvän piensijoittajan pääomatuloa ei pitäisi koskaan verottaa enempää kuin hänen palkkatuloaan. Näin pienituloistenkin kannattaisi sijoittaa useammin.

44. Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille. JSM

Taloustutkimus selvitti vuonna 2016, että vain noin 10 % suomalaisista haluaa asua suuren kaupungin keskustassa. 20 % asuu mieluiten kaupungin laitamilla ja 60 % haluaisi asua maalla, pikkukaupungissa tai taajamassa.

Ihmiset voivat hyvin saadessaan asua haluamassaan ympäristössä. On siis kaikkien etu pitää koko maa asuttuna. Se tukee vahvasti myös työllisyyttä.

Pääkaupunkiseudulla asuminen ja liikenne eivät asumisterveyden näkökulmasta ole paikoitellen enää lainkaan yhteen sovitettavissa.

45. Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle JSM

Kännykät parkkiin, mutta varkauksien ja ilkivallan estämiseksi luokan sisäpuolelle.

46. Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin. JEM

Ei ole eduksi sosiaalisten taitojen kannalta, että oppilaat ovat tekemisissä vain itsensä kanssa hyvin samanlaisten ihmisten kanssa. Tulisi kuitenkin pitää huolta siitä, että luokka pääsee etenemään opetuksessa normaalitahdissa.

Luokattomia malleja olisi silti hyvä kehittää siten, että eri oppiaineissa eri tavoin lahjakkaat oppilaat pääsisivät etenemään sopivaa vauhtia eivätkä turhautuisi koulunkäyntiin.

47. Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa. JEM

Joissain asioissa näin on voitu päätellä olevan, mutta ei voida sanoa, että tällaiset verkostot yleisellä tasolla ohjaisivat päätöksentekoa.

Olisi tärkeää käyttää päätöksenteon perustana aina myös puolueettomia asiantuntijoita, ei pelkästään elinkeinoelämän konsultteja ja lobbareita.

49. Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla. JSM

Sosiaaliturvan taso tulee pitää sellaisena, ettei kenenkään tarvitse kerjätä.

Lailla kieltäminen estäisi myös pakottamisen kerjäämään ja muunlaista rikollista toimintaa.

50. Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia. JSM

Erilaisuus on aina positiivinen ja ihmisiä kehittävä asia.

Humanitäärisen maahanmuuton lisääntymisen myötä tulisi pitää tilanne hallinnassa siten, että suhtautuminen erilaisuuteen ja vieraisiin kulttuureihin voisi laajasti jatkossakin pysyä positiivisena.

51. Eutanasia pitäisi sallia. TSM

Jos elämä on fyysisten tuskien takia enää pelkkää kärsimystä ja pelkoa ilman toivoa paremmasta, on ihmisarvon vastaista olla päästämättä tällaista ihmistä pois.

52. Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtua omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin. JSM

Periaatteessa näin, mutta käytännön toteutus saattaisi tuottaa melkoisia hankaluuksia, kun yritetään määritellä, mistä kenenkin sairaus johtuu.

53. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla. JSM

Papin tulisi kuitenkin vakaumuksellisista syistä saada päättää itse parien vihkimisestä.

Adoption kohdalla en näe lapsen kannalta eroa siinä, elääkö lapsi yksinhuoltajan vai kahden samaa sukupuolta olevan vanhemman kanssa. Lähtökohtaisesti kuitenkin olen sitä mieltä, että lapselle on eduksi, jos hänellä on sekä äiti että isä.

54. Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna. JSM

Kysymys on huonosti aseteltu. Kansallisuudesta riippumatta kaikkia vaikeuksissa olevia tulee auttaa, pahimmassa pulassa olevia ensimmäiseksi.

Jos kysymys liittyy humanitääriseen maahanmuuttoon, niin maahanmuuttoa on aina rajoitettu ja rajoitetaan jatkossakin juuri siitä syystä, että halutaan pitää huolta ensisijaisesti Suomen kansalaisista.

55. Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle. JSM

Äärimmäiset tuloerot tulee tasata.

Kasvavat tuloerot johtuvat suurten pääomatulojen kasautumisen lisäksi kasvavasta köyhyydestä, joka johtuu Suomessa yleensä työttömyydestä. Kun luodaan lisää työmahdollisuuksia, tuloerot pienenevät. Näin ollen ensisijaiset keinot tuloerojen tasoittamiseen ovat pääomatuloverotuksen lisäksi työpaikkojen lisääminen, työllistämisen helpottaminen ja yrittäjyyteen kannustaminen.

 

 

 

 

***

 

VASTAUKSENI EDUSKUNTAVAALIEN 2015 VAALIKONEISSA

Suorat linkit vastauksiini:  

Avoin vaalikone

Eläinpoliittinen vaalikone

Helsingin Sanomien vaalikone

Ilta-Sanomien vaalikone

Tatsin (työttömien tukiyhdistyksen) vaalikone

Vammainen vaalikone

YLE:n vaalikone 
Talouspoliittinen vaalikone  
   
Olen mukana myös näissä. Linkki vaalikoneen etusivulle:  
Teoston vaalikone  
MTV:n vaalikone  
Maaseudun tulevaisuuden vaalikone  
Liikunnan ja urheilun vaalikone  
Nuorten vaalikone  
Iltalehden vaalikone  
Lasten ja perheiden vaalikone  
Auto- ja liikennealan vaalikone  
Metsälehden vaalikone  
Metsästäjäliiton vaalikone  
Yrittäjien vaalikone  
Lännen Median vaalikone  
Etelä-Suomen Median vaalikone  
Taivas ja Helvetti vaalikone