Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.


VASTAUKSENI YLE:N VAALIKONEESEEN 2017

YLE:n vaaligalleria (video)

 

Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?

Olen syntyperäinen espoolainen ja tunnen Espoon hyvin. Olen toiminut kunnanvaltuutettuna ja muissa luottamustehtävissä, ja monipuolisen elämänkokemuksen ansiosta osaan katsoa asioita eri näkökulmista.

 

Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?

 

- Haluan edistää mahdollisuuksia hyvään, terveeseen elämään luonnonläheisessä, kauniissa ja turvallisessa ympäristössä.

- Haluan kaikille mahdollisuuden päästä helposti luontoon rauhoittumaan ja nauttimaan sen kauneudesta.

- Haluan Espoon olevan terveen ja kestävän rakentamisen edelläkävijä.

- Haluan estää kivilouhimohankkeiden terveys- ja omaisuushaitat asukkaille

- Haluan lisätä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia itseään koskevissa asioissa.

-Haluan tehdä töitä kulttuurin ja urheilun puolesta.

 

Mitkä ovat vaalilupauksesi? Nimeä kolme lupausta.

1) Toimin tärkeinä pitämieni asioiden puolesta sinnikkäästi, asiallisesti ja maalaisjärjellä, yhdessä kuntalaisten kanssa.

2) Puolustan asukkaiden oikeutta elää terveenä, turvassa ja onnellisena luonnonläheisessä, avarassa ja kauniissa kaupungissa.

3) Etsin keinoja ammattitaitoa myyvien ja luovien alojen pienyrittäjien sekä harrasteryhmien ja yhdistysten toiminnan helpottamiseksi.

 

Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:

Musiikki, koirat, luonto, urheilu.

 

1.1 Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.  JSM

Tulee voida valita myös työelämään tai opiskeluun valmentava koulutus, jos ei vielä tiedä, mihin haluaa suuntautua. Tärkeintä on, ettei kukaan jää tämän ikäisenä täysin oman onnensa nojaan ja passiiviseksi.

 

1.2 Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.  JEM

Tämän toteuttamiseen tarvittaisiin paljon uusia tiloja ja pätevää henkilöstöä, koska päivähoidon piiriin tuotaisiin paljon lisää lapsia.

Lisäksi koska ilmaista palvelua käytettäisiin helposti myös satunnaisiin tarpeisiin, ryhmien kokoonpanot saattaisivat vaihdella paljon, lisäten näin lasten turvattomuuden tunnetta ja vaikeuttaen ryhmien ohjaamista.

Kaupungille seuraisi uudistuksesta mittavat lisäkustannukset. Tällä hetkellä tärkeintä olisi kuitenkin saada koulut kuntoon.

1.3 Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä. JSM


Tällä hetkellä kouluissa on aina saatavana kasvisruokavaihtoehto, joten tilanne on sikäli hyvä. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja terveyssyistä on tärkeää, että kouluissa ohjataan käyttämään mahdollisimman paljon kasviksia.

Kouluissa tarjottavien kasvisruokien tulisi olla erityisen maukkaita, jotta koululaisille muodostuisi kasvisten käyttämisestä ruokavaliossa mahdollisimman positiivinen kuva.

Punaisen lihan osuutta aterioissa tulisi vähentää vaihtamalla se useammin valkoiseen lihaan, kalaan tai kasvisruokaan.

Kouluruoan tulisi olla mahdollisuuksien mukaan kotimaista ja mahdollisimman puhtaasti tuotettua.

 

1.4 Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.  JSM
Olisi myös hienoa, jos Espoossa voitaisiin tukea kulttuuria tarjoamalla kulttuurialan yrittäjille ja harrastajille ilmaisia tai edullisia harjoitus- ja toimitiloja vaikkapa Espoossa tyhjillään olevista toimistorakennuksista. Olen tätä mahdollisuutta kaupungin kanssa jo aiemmin selvittänytkin.

 

1.5 Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy. JSM

Pienet ryhmäkoot olisivat monesta syystä toivottavia, ja isoissa ryhmissä häiriötkin ovat aina todennäköisempiä.

Olen itse käynyt koulua nykyistä suuremmissa, yli 30 oppilaan luokissa ja tehnyt Espoossa vuosia sekä aineen- että luokanopettajan viransijaisuuksia eri ala- ja yläasteilla sekä lukioissa. Omien kokemusteni perusteella en näe opetusryhmien kokoa kynnyskysymyksenä koulussa viihtymiselle ja hyville oppimistuloksille.

 

Kouluissa tulisi panostaa oppimisympäristöjen kehittämiseen ja koulurauhan ylläpitämiseen, ja opettajille on annettava myös keinot niiden toteuttamiseksi.

 

2.1 Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.  JSM

 

Kotihoitoa on kehitettävä nopeasti siten, että mahdollisimman monella vanhuksella on halutessaan mahdollisuus asua kotona. Tärkeintä on turvata valinnanvapaus, toimivat ja tasokkaat hoitopalvelut sekä elämänlaatu.

 

2.2 Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.  JSM

 

Sote-uudistuksella haetaan toiminnan tehostamista, palvelun parantamista ja säästöjä. Se ei kuitenkaan saa tapahtua yhden suuren työntekijäryhmän kustannuksella. Sote-uudistusta tarvitaan, mutta se on toteutettava järkevällä aikataululla ja hallitusti siten, ettei kunnille ja sen työntekijöille synny ennakoimattomia ja äkillisiä ongelmia. Väliaikainen irtisanomissuoja työntekijöille on perusteltu.

 

2.3 Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.  JSM

 

Asiakkaan kannalta on tärkeintä varmistaa palvelujen toimivuus, laatu ja tarvittaessa hoitoonpääsyn nopeus. Ihannetilanteessa asiakkaalla on vapaus itse valita, haluaako nopeasti hoitoon asuinpaikan lähelle vai haluaako mieluummin lähteä pidemmälle tiettyä palvelua tarvitessaan.

 

2.4 Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.  JEM

 

Yksityistäminen ei automaattisesti tarkoita parempaa tehokkuutta ja säästöjä. Etenkin jos suuremmat yksiköt pilkotaan pienemmiksi, tiedonkulku ja toiminnan suunnittelu saattaa vaikeutua, eikä katkeamaton hoitoketju toteudu potilaan kannalta yhtä hyvin. Myös kustannukset saattavat nousta. Joissain tapauksissa yksityistäminen voi olla perusteltua ja lisätä palvelun laatua eri toimijoiden kilpaillessa asiakkaista.

 

2.5 Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.  JSM

 

Hoidon tarvetta määriteltäessä on katsottava tilannetta yksilön näkökulmasta ja arvioitava, millainen hoito sopii parhaiten. Taloudellisista syistä avohoitoon määrääminen voi johtaa vaikeuksiin sekä yhteiskunnan että hoitoa tarvitsevan kannalta.

 

3.1 Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.  JSM

 

On kuitenkin tärkeää pitää huolta siitä, että kunnat pystyvät hoitamaan jäljelle jäävillä verotuloillaan muut tehtävänsä. Tämä saattaa vaihdella kuntakohtaisesti. Jos suunnitteilla oleva sote-malli (noin 12 %:n leikkaus kuntien kuntaverotuloista) toteutuisi, se tuottaisi Espoolle vaikeuksia, koska Espoon sote-menot eivät ole olleet näin suuret. Leikkuriin siis joutuisi rahaa, jonka Espoo on tähän saakka käyttänyt muiden palvelujen tuottamiseen.

 

3.2 Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.  TEM

 

Kuntalaisten valitusoikeus heitä itseään koskevissa asioissa on yksi toimivan demokratian peruspilari. Sen rajoittamisesta seuraisi oikeusturvan heikkeneminen ja päätösvallan siirtyminen entistä enemmän kaupungin viranhaltijoille.

 

Kuntalaisten mielipiteitä asumiseen liittyvissä asioissa pitäisi sen sijaan selvittää enemmän ja ajoissa, jotta nämä mielipiteet voidaan ottaa suunnittelussa asianmukaisesti huomioon. Asukkaiden osallistaminen ei saa olla pelkkä muodollisuus.


Valitusoikeuden rajoittamisen sijaan tulisi siis panostaa ammattitaitoiseen valmisteluun, avoimeen tiedonkulkuun, asukkaiden osallistamiseen ja viranomaiskäsittelyn nopeuteen. Hyvin tehty valmistelu ja hyvin perustellut päätökset vähentävät valitustarvetta oleellisesti.

 

3.3 Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.  JEM

Espoon kaavoittamisessa on otettava huomioon suuren, osin jopa maaseutumaisen kaupungin ominaispiirteet. Autojakin tarvitaan, ja sujuva autoliikenne on tärkeää jo pienhiukkaspäästöjen minimoimiseksi.

Asuntoaan myymässä olevien tai vuokralle tarjoavien mukaan autopaikka on usein ensimmäisiä asioita, joita kysytään. Myös vieraspaikkoja tarvitaan.

Turhana autoliikenteelle suunnattuna projektina näen tällä hetkellä Espoon Keskuspuiston halki suunnitteilla olevan Espoonväylän. Poistamalla Finnoontien ja sen jatkeena olevan nykyisen Espoonväylän liikennevalot ja korvaamalla ne liikenneympyrä-/siltaratkaisuin pärjäämme vielä pitkälle, ja voimme rauhassa katsoa asukasmäärien kehittymistä, liikennevirtojen suuntia ja mahdollisia tulevia kehitystarpeita.

 

3.4 Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.  JEM


Kunnan tukea tulisi kohdentaa enemmän mikro- ja pienyrityksille esimerkiksi järjestämällä niille toimitiloja. Tällä hetkellä tuetaan usein yrityksiä, jotka tulisivat hyvin toimeen ilmankin, ja valitsisivat Espoon sijaintipaikakseen joka tapauksessa.

Espoossa on lisäksi jo nyt tyhjillään paljon yritystoimintaan soveltuvia rakennuksia.

3.5 Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.  TEM

Tulisi olla jo itsestään selvää, että maapallon hyvinvoinnin ja ihmisten asumisterveyden tulee olla aina tärkein poliittisten päätösten kriteeri.

Työpaikoilla ja talouskasvulla ei ole merkitystä, jos samalla tuhoamme ihmisiltä terveen ja hyvän elämän edellytykset. Teollisuus on ihmistä varten, ei päinvastoin, ja sen tulee aina palvella terveyttä ja hyvinvointia.

 

4.1 Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.  JEM

Vaikeimmassa asemassa ja hengenvaarassa olevia tulee aina auttaa. Kotoutettaville tulee kuitenkin olla edellytykset tarjota mielekkäät koulu-, opiskelu- ja työmahdollisuudet. Vieraskielisten osuuden erittäin nopea kasvu saattaa tehdä tämän hankalaksi.

Helsingin kaupungin tietokeskuksen julkaiseman ennusteen mukaan vuonna 2030 noin 26 % espoolaisista tulee olemaan vieraskielisiä. Vuosituhannen vaihteessa vastaava luku oli 4 %.

Kotouttamista olisi hyvä tasata maan eri osien ja kuntien välillä.

 

4.2 Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.  TEM

Oppiminen ja viisauden ja ymmärryksen lisääminen niin lukemalla, kuuntelemalla, katselemalla kuin tekemälläkin on oleellinen osa sivistysyhteiskuntaa. Kirjojen ja muun materiaalin ilmainen saatavuus tulee ilman muuta säilyttää.

Kirjastojen toimintaa onkin Espoossa kehitetty viime vuosina hyvin vastaamaan nykyajan muuttuneisiin tarpeisiin.

 

4.3 Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.  JEM

 

Mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen on varmistettava. Tulorajojen poisto toisi kunnan vuokra-asuntoihin parempituloisia, mikä lisäisi pienituloisten asumisongelmia entisestään.

 

4.4 Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.  JEM

 

Liikuntapalveluiden tarjontaa pitäisi päinvastoin lisätä. Niiden karsiminen on lyhytnäköistä, koska fyysinen terveys vähentää merkittävästi terveyspalveluiden käyttöä ja kustannuksia. Panostaminen helposti saavutettaviin, ilmaisiin liikuntapalveluihin on yhteiskunnan kannalta investointi tulevaisuuteen ja lisää myös kunnan houkuttelevuutta ja viihtyisyyttä.

 

4.5 Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.  JSM

 

Palvelut on sijoiteltava siten, että joukkoliikenteen käyttö on mahdollista. Toisaalta kunnan reuna- ja haja-asutusalueet asuinpaikakseen valitsevan on hyväksyttävä, että joukkoliikenteellä ei aina pääse ovelta ovelle. Haja-asutusalueille tulisi kehittää kutsuliikennepalvelut.

 

5.1 Espoon ei missään nimessä tule nostaa veroprosenttiaan Länsimetron takia.  JSM

 

Joukkoliikenteen järjestäminen on yhteiskunnan perustehtävä ja se rahoitetaan verovaroin. Länsimetro palvelee kuitenkin vain osaa espoolaisista, eivätkä sen tekniset ongelmat ja rakennusvaiheen hoitaminen ammattitaidottomasti saa lisätä espoolaisten verorasitusta.

 

5.2 Raide-Jokeria ei kannata rakentaa, mikäli kustannusarvio nousee nykyisestä 275 miljoonasta.  JSM


Raide-Jokeri helpottaisi pääkaupunkiseudun ongelmallista poikittaisliikennettä, mutta sen hyötyjen ja kustannusten laskeminen on vaikeaa. Tietyn maksimihinnan määritteleminen ei ole perusteltua. Jos hyödyt voidaan osoittaa arvioitua suuremmiksi, voi kustannusarviokin nousta.

Myös haitat, kuten mahdolliset luonto- ja virkistysalueiden menetykset esim. Laajalahdessa tulee ottaa huomioon asiaa arvioitaessa.

Raide-Jokerin on laskettu olevan hintalapusta riippumatta aluksi tappiollinen hanke. Koska Länsimetron viivästyminen tulee aiheuttamaan Espoolle odottamattomia lisäkustannuksia lähivuosina, Raide-Jokeri -hankkeen lykkääminen saattaisi olla perusteltua.

Tässä tilanteessa voitaisiin tutkia tarkemmin, millaisin muutoksin olisi mahdollista käyttää kaksikerrosbusseja linjalla 550.

5.3 Espoon tulee luopua investointikatosta homekoulujen osalta.  JSM

 

Terveet ja turvalliset koulut ovat ehdottoman tärkeitä. Homekouluongelma on ratkaistava sekä korjaamalla nykyiset rakennukset pysyvästi että uudistamalla tarvittaessa rakennusmääräykset siten, että ongelmasta päästään lopullisesti.

Tapauskohtaisesti on myös aina selvitettävä ongelman aiheuttajat ja saatettava mahdolliset korvausvelvolliset vastuuseen.

 

5.4 Espoon tulee osallistua kaupunkiin rakennettavan jalkapallostadionin kustannuksiin ja näin varmistaa, että siitä tulee kansainväliset vaatimukset täyttävä viihdeareena.  JEM

 

Espoon on ensisijaisesti huolehdittava kunnan perustehtävistä. Yksityisiä rakennushankkeita voidaan tukea kaavoituksella tai mahdollisella tontinvuokrauksella, mutta verovaroja ei pidä käyttää markkinaehtoisesti toimivien yritysten tukemiseen, ainakaan vastikkeetta. Mikäli stadionista on kunnalle selkeää rahallista hyötyä tai käyttöarvoa liikuntapalvelujen tarjoajana, tuki voisi olla perusteltua.

 

5.5 Espoon tulee kaavoittaa entistä tiiviimpää asuntorakentamista.  JEM

 

Kaavoituksen ja luvituksen avulla on pidettävä huolta Espoon erityispiirteistä. Espoo on aina ollut luonnonläheinen, avara ja kaunis kaupunki. Jo nyt on nähtävissä, että erityisesti Etelä-Espoossa tiivis asuntorakentaminen on vaarantamassa näitä vetovoimatekijöitä.

Melun tutkittuja terveysvaikutuksia ei vieläkään oteta riittävän vakavasti. Rakentamista pitäisi Espoossa ohjailla niin, että tutkitusti ihmisten terveyteen vaikuttava meluhaitta voitaisiin välttää. Nykyinen lainsäädäntöhän ei velvoita rajoittamaan melua riittävästi sen terveysvaikutuksiin nähden (42 dB: psykososiaalinen hyvinvointi, elämänlaatu // 50 dB: kohonnut verenpaine, älylliset toiminnot, suorituskyky, kliininen terveys).

Tien ja asutuksen väliin pitäisi aina jättää kalliota ja metsää, jotka toimivat luonnollisina melu- ja pienhiukkasesteinä ja lisäävät viihtyisyyttä.

Itse pidän tavoittelemisen arvoisena ratkaisua, jossa eri puolilla kaupunkia on vaihtelevasti ja harmonisesti rakennettuja asuinalueita lähipalveluineen ja mahdollisuus päästä helposti luontoon omalta kotipihalta.

 

6.1 Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.  JSM

 

Käsite ”suomalainen elämäntapa” on melko väljä. Monet asiat ovat todella hyvin menneisiin vuosikymmeniin verrattuna. Kaikki muutokset eivät kuitenkaan ole olleet hyvästä, ja niiden takia esimerkiksi ympäristön tila on järkyttävän huono ja monenlainen elämä maapallolla uhattuna.

6.2 Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.  JEM

 

Päättäjien tärkein ominaisuus on kyky avoimeen keskusteluun siten, että yritetään oikeasti ymmärtää eri mieltä olevien näkökulmia. Demokratian pahin uhka on asioita kärjistävä nokittelu, jossa asiasta keskustelemisen sijaan arvostellaan eri mieltä olevia ihmisiä ja kyseenalaistetaan heidän motiivejaan.

Asioista päästään yleensä sopuun, kun käytettävissä on riittävästi tutkittua ja puolueetonta tietoa käsillä olevasta asiasta.

 

6.3 Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.  JSM

 

Kysymyksen asettelu tekee vastaamisen melko hankalaksi. Kaikki mainitut asiat ovat jollain tasolla tärkeitä.

Oppimisen ja siten antoisan ja onnellisen elämän kannalta uteliaisuus ja rohkeus tehdä omia ratkaisuja ovat kuitenkin mielestäni oleellisia ominaisuuksia.

6.4 Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.  JSM

 

Resurssikilpailu kyllä, eli kilpailu työpaikoista ja muista hyvän elämän edellytyksistä, valtakilpailukin joidenkin ihmisten kohdalla. Taistelutahtoa tarvitsee jokainen erilaisten henkilökohtaisten vaikeuksien voittamiseksi.

Yritysmaailma ja työelämä ovat usein liian kilpailu- ja suorituskeskeisiä. Yhteiskunnan tehtävä on mahdollisuuksien mukaan pyrkiä ehkäisemään tätä ja toimia tarvittaessa ihmisten tukena.

 

6.5 Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.  TSM

 

Suomi on yksi maailman tasa-arvoisimmista maista, mutta aina löytyy parannettavaa.

Tasa-arvoon kuuluu myös eri-ikäisten ja eri ihmisryhmien välinen tasa-arvo. Niiden puuttuminen on ongelma henkilötasolla, mutta myös yhteiskunnan kannalta.

 

Keski-ikäisten ja ikääntyneiden osaamista ja valtavaa tietopankkia ei osata riittävästi hyödyntää yhteiskunnassa ja yrityksissä, ja valitettavasti ikä on monessa yhteydessä edelleenkin enemmän kuin numero.

 

6.6 Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

JSM

 

Suomi on eräs maailman parhaista ja tasa-arvoisimmista maista. Kaikilla on samat mahdollisuudet saada ilmaista ja laadukasta koulutusta ja edetä sitten kykyjensä mukaan elämässä eteenpäin.

Onnellisuus on oikeastaan elämänasenne. Riippuu jokaisen omasta ajattelutavasta, onko siihen mahdollisuus vai ei.

 

7.1 KSF

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen pitää olla maksuton.  JEM

 

Olisi hienoa, jos julkinen liikenne olisi maksutonta, mutta siitä aiheutuvat kustannukset olisivat suuret.
 

Tällä hetkellä julkinen liikenne voisi olla maksutonta tietyille erityisryhmille, kuten vanhuksille. Ruuhka-aikojen ulkopuolella matkustaminen voisi myös olla normaalia halvempaa.

 

Joukkoliikenteen tulisi toimia niin hyvin ja olla niin edullista, ettei sen käyttämisen tarvitsisi olla arvovalinta.

 

7.2 KSF

Kunnan on työllistettävä pakolaiset hinnalla millä hyvänsä.  JSM

 

Kysymyksen asettelu tekee sen hankalaksi vastata.

 

Pakolaisten nopea kotouttaminen ja työllistäminen on tavoiteltavaa niin heidän itsensä kuin muun yhteiskunnan kannalta. On kuitenkin aina tapauskohtaisesti harkittava paras toimintamalli ja toteutettava sitä niin, ettei kukaan koe jäävänsä eriarvoiseen asemaan.

 

Noin yleisesti ottaen mitään ei pidä tehdä ”hinnalla millä hyvänsä”.

8.1 Maaseudun Tulevaisuus

Kunnan pitää rajoittaa rakentamista haja-asutusalueilla.  JSM

 

Haja-asutusalueilla on oma roolinsa ja viehätyksensä kaupunkirakenteessa. Kaavoituksesta on huolehdittava ajoissa siten, että eri alueet voivat kehittyä tasapuolisesti ja suunnitellusti.

 

Kaavoituksen ja luvituksen avulla pidettävä huolta siitä, että mahdollinen uusi rakennuskanta haja-asutusalueilla soveltuu kunnan tavoitteisiin, istuu kauniisti maisemaan eikä viheryhteyksiä ja muita luontoarvoja tuhota.

Haja-asutusalueen asuinpaikakseen valinneiden on voitava luottaa siihen, että sen erityispiirteet säilyvät myös tulevaisuudessa.

 

8.2 Maaseudun Tulevaisuus

Kunnan tulee ruokapalveluissaan valita kotimaiset raaka-aineet aina kun niitä on saatavilla.  TSM

 

Koulujen ateriat muodostavat tärkeän osan lasten ravitsemuksesta, joten ei ole yhdentekevää, millaista ruoka on laadultaan.

Kunnan on lisäksi tuettava puhdasta kotimaista ruoantuotantoa, vaikka ulkomaiset raaka-aineet olisivatkin hinnaltaan halvempia. Pidemmällä tähtäimellä kotimaisuus on oikea vaihtoehto niin lasten terveyden kuin suomalaisen yrittäjyyden kannalta.

 

9.1 Suomen Kuvalehti

Kuntani väestöpohja on liian pieni lakisääteisten tehtävien hoitamiseen

TEM


Kysymys lienee suunnattu pienempien kuntien ehdokkaille. Espoossa väestöpohja on enemmän kuin riittävä.

 

9.2 Suomen Kuvalehti

 

Kunnanvaltuutetun tärkein tehtävä on puolustaa oman äänestäjäkuntansa etuja.  JSM

 

Kunnanvaltuutetun on kuitenkin samalla aina ajateltava kaikkien kuntalaisten etua ja kyettävä yhteistyöhön kaikkien, myös eri tavoin ajattelevien kanssa. Tarvittaessa on pystyttävä muuttamaan näkemyksiään, jos painavia vasta-argumentteja tulee esiin.

 

Omista arvoistaan ja äänestäjille annetuista lupauksista on kuitenkin aina pidettävä kiinni.

 

10.1 Uusi Suomi

 

Minkä lautakunnan työ on mielestäsi tärkeintä omassa kunnassasi tulevalla vaalikaudella? Valitse yksi.

 

Ympäristö, maankäyttö ja rakentaminen

 

Kaikkien lautakuntien työ on tärkeää kokonaisuuden pitämiseksi hallinnassa.

Ympäristöön, maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvät päätökset ovat sikäli tärkeitä, että niillä on ihmisiin suoria terveysvaikutuksia, ja ne vaikuttavat kunnan tulevaisuuteen kymmeniä vuosia eteenpäin, joskus jopa peruuttamattomasti.

 

10.2 Uusi Suomi

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntalaisille onnistuu paremmin maakuntahallinnolta kuin kunnaltani itsenäisesti.  JEM

 

Espoo on suuri kaupunki, jolla on hyvin toimivat terveys- ja sosiaalipalvelut.

Tärkeintä on, että asukkaiden hoitoonpääsyä voidaan entisestään nopeuttaa ja palvelujen laatua edelleen kehittää, hallintomallista riippumatta.


Jos suunnitteilla oleva sote-malli (noin 12 %:n leikkaus kuntien kuntaverotuloista) toteutuisi, se tuottaisi Espoolle taloudellisia vaikeuksia, koska Espoon sote-menot eivät ole olleet näin suuret. Leikkuriin siis joutuisi rahaa, jonka Espoo on tähän saakka käyttänyt muiden palvelujen tuottamiseen.