Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

TEKNINEN LAUTAKUNTA 13.2.2019

§9 Länsibaanan toteuttamisen esiselvitys

6 km mittaisen pyöräilyn laatureitin hinnaksi arvioitiin selvityksessä 25 ME. Erityisiä hankaluuksia mm. mereen pengertämisissä. Pohjaehdotuksessa baanan suunnittelua oltaisiin jatkettu selvityksen pohjalta.

Kalliin toteutuksen takia, ja koska kyseisellä osuudella on jo todennäköisesti Espoon paras pyöräilyreitti, olin valmistellut seuraavan muutosehdotuksen:

"Tekninen lautakunta kehottaa kaupunkitekniikan keskusta jatkamaan Länsibaanan suunnittelua toistaiseksi vain niiltä osin, jotka selkeästi nopeuttavat liikkumista kyseisellä reitillä.

Pyöräilyn edistämiseksi Espoossa keskitytään tieosuuksiin, joilla ei vielä ole kevyen liikenteen väyliä lainkaan. Pohjana pyöräilyn edistämisen vaikuttavuutta arvioitaessa käytetään vuoden 2019 aikana valmistuvaa selvitystä pyöräreittien tarpeesta.

Suunnittelussa kiinnitetään huomioita pyöräilyn ja kävelyn selkeään erottamiseen viherkaistoilla."


Ehdotuksen sisältö saatiin keskustelun aikana kuitenkin pääosin sisällytettyä yhteiseen yksimieliseen muutosehdotukseen, jonka mukaiseksi esittelijä muutti päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti: "Esiselvityksen mukaisen kokonaisuuden toteuttaminen arvioidaan Espoon pääpyöräreittien toteuttamisohjelman käsittelyn yhteydessä. Länsiväylän varren pyöräilyliikenteen sujuvuutta edistäviä pieniä toimenpiteitä voidaan kuitenkin suunnitella erikseen.”

Lisäksi otin keskustelussa esiin toisen, Kaitaanlaakson puistoon suunnitellun pyöräilyn laatureitin. Ehdotin sen siirtämistä Kaitaanlaakson puiston sijasta Länsiväylän varteen, jolloin palvelisi paremmin myös Kivenlahdesta, Espoonlahdesta ja Länsiväylän pohjoispuolelta tulevia pyöräilijöitä. Soukan suunnasta ajo sitten Soukanväylän vartta Länsiväylän varteen laatureitille.