Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

TEKNINEN LAUTAKUNTA 23.1.2019

§4 Vaalien ulkomainonta Espoon hallinnoimilla yleisillä alueilla

Lautakunta oli evästänyt valmistelua 13.5.2018 kokouksessaan siten, että vaalimainontaa kaupungin alueilla tulee demokratian edistämiseksi merkittävästi helpottaa. Nyt lautakunnalle tuotiin kuitenkin pohjaehdotus, joissa tällaista vaihtoehtoa ei ollut.

Näin ollen tein yksimielisesti hyväksytyn muutosehdotuksen, jonka sanamuoto lautakunnan yhdessä muokkaamana kuului seuraavasti:

"Vaalimainonta kaupungin hallinnoimilla yleisillä alueilla vapautetaan vastaamaan liikenneviraston hallinnoimien alueiden käytäntöjä. Kaupungin järjestämien ulkomainospaikkojen sijannit päivitetään vastaamaan nykyistä kaupunkirakennetta. Tuorein liikenneviraston ohje vaalimainosten sijoittamisesta liikenneväylien varsille löytyy vuodelta 2017 (17.2.2017).

Kaupunki voi halutessaan käyttää yleisluontoisia siltabanderolleja tuomaan vaaleille lisänäkyvyyttä.

Kevyen liikenteen väylillä mainostamisessa ei tarvitse noudattaa liikenneviraston sääntöjen mukaisia etäisyyksiä, mutta mainokset eivät saa aiheuttaa näkemäesteitä tai muuta vaaraa väylän käyttäjlle. Myös kevyen liikenteen väylillä mainosten koon tulee kuitenkin olla enintään liikenneviraston ohjeistuksen mukainen.

Ohjeen vastaiset ja liikenneturvallisuutta vaarantavat mainokset poistetaan, ja tutkitaan mahdollisuus laskuttaa luvattomissa paikoissa olevien tai vaalien jälkeen poistamatta jääneiden mainosten poistamisesta ehdokasta tai puoluetta."