Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.11.2018

§7
Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle valituksesta, joka koskee katupäällikön päätöstä 28.8.2018 32 § Soukanlahdenpuiston itäosan ja Miniatonkulman puistosuunnitelman hyväksymisestä

Katupäällikkö on lautakunnan aiemmin hyväksymän koirapuisto-ohjelman 100 metrin suositusetäisyyden vastaisesti hyväksynyt koirapuiston sijoittamisen 30-40 metrin päähän rivitalon oleskelupihoista.

Koiranomistajana toivon aina, että kaikkien osapuolten viihtyvyyden takia vältettäisiin koiriin liittyvien toimintojen aiheuttamia
melu- tai muita haittoja asuinympäristöissä. Tästä syystä tein seuraavan muutosehdotuksen:

"Tekninen lautakunta esittää lausuntonaan, että katupäällikön päätöksen 28.8.2018 kumoaminen on perusteltua, eikä koirapuistoa tule sijoittaa kyseiselle paikalle."

Perusteet:
- Laki eräistä naapuruussuhteista §17 (lyhennelmä): "Kiinteistöä ei saa käyttää siten, että naapurille tai lähistöllä asuvalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta melusta".

- Espoon koira-aitausohjelma 2018-2028 kohta 6.1. " Koira-aitausten sijoittaminen pyritään suunnittelemaan siten, että etäisyys lähimpiin asuinra­kennuksiin olisi vähintään 100 metriä, jotta haukkuminen ei häiritsisi asukkaita."