Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Esittely


Olen musiikin ja äänenkäytön ammattilainen, koulutukseltani musiikin maisteri (MuM). Olen tehnyt koko työurani pääasiassa erilaisissa opetustehtävissä niin omassa yrityksessäni, itsensätyöllistäjänä kuin aiemmin myös kaupungin palveluksessa. Tällä hetkellä minua työllistää oman ekotalon suunnitteluprojektin lisäksi kasvava kiinnostus vaikuttaa yhteisiin asioihin.

 

Olen tähän saakka toiminut kuntapolitiikassa poliittisesti sitoutumattomana, koska riittävässä määrin itseni näköistä puoluetta ei ole ollut olemassa. Samankaltaisessa tilanteessa on saamastani palautteesta päätellen ollut myös moni muu. Syksyllä 2020 lähdin lopulta perustamaan Ympäristöpuoluetta, koska Suomessa tehdään tulevina vuosina merkittäviä poliittisia päätöksiä, jotka vaikuttavat luonnon ja ihmisen hyvinvointiin monella eri tavalla. Näitä päätöksiä tekemään tarvitaan lisää rohkeita, avarakatseisia, asioihin perehtyviä, ympäristön merkityksen ymmärtäviä ja inhimillisiä päättäjiä.

 

Kuntavaaleissa 2021 olin siis mukana Ympäristöpuolueen ehdokkaana Espoossa, ja vaalituloksen perusteella toimin kaudella 2021-2025 Espoon keskusvaalilautakunnan varajäsenenä.

 

Ympäristön ja ihmisten kokonaisvaltainen hyvinvointi, vastuullinen yksilönvapaus ja inhimillisyys ovat tavoitteita, joiden takia haluan olla mukana politiikassa.

 

Ympäristöasiat, ekologiset energiaratkaisut, painopisteen siirtäminen suurkaupunkikehityksestä maan tasapainoisempaan kehittämiseen, kaupunkirakenteen liiallisen tiivistämisen aiheuttamat asumisterveyteen ja lähiluonnon menettämiseen liittyvät ongelmat, kestävän, terveen ja esteettisen rakentamisen edistäminen, kaivosten ja louhimoiden lupa-asiat, maahanmuuttokysymykset, yritystoiminnan helpottaminen, kulttuurialojen yritystoiminnan kehittäminen, eläinten hyvinvointi ja TTIP- ja CETA-vapaakauppasopimusten epäkohdat ovat minulle henkilökohtaisesti tärkeitä asioita.

 

Olen jo nuorena halunnut "parantaa maailmaa", ja siksi ollut mukana erilaisissa luottamustehtävissä kouluajoista lähtien. Näistä aiemmista tehtävistä mainittakoon

 

- Espoon kaupunginvaltuusto, varavaltuutettu

- Espoon tekninen lautakunta, jäsen

- Siuntion kunnanvaltuusto, kunnanvaltuutettu

- Siuntion kunnan sivistyslautakunta, varajäsen

- Inkoon-Siuntion ympäristöyhdistys, hallitus

- Suomen Luonnonsuojeluliiton luonnonsuojeluvaltuuskunta, varajäsen

- Sibelius-Akatemian ylioppilaskunta, hallituksen puheenjohtaja

- Saksanpaimenkoiraliiton kasvattajatoimikunta, jäsen

 

Koulu- ja opiskeluaikoina olen toiminut Sibelius-Akatemian ylioppilaskunnan lisäksi kouluneuvostossa ja Eteläsuomalaisessa osakunnassa. Saksanpaimenkoiraliiton kasvattajatoimikunnan jäsenenä olen tehnyt töitä erityisesti rodun perinnöllisten sairauksien vastustamiseksi.

 

Teini-ikäisenä olin mukana perustamassa myös ensimmäistä Espoon Elävän musiikin yhdistystä (ELMU) ja paikallista ympäristökerhoa, joka toimii vielä tänäkin päivänä. Lähtökohtani on ollut se, että jos olosuhteita halutulle toiminnalle ei ole, ne luodaan siinä tapauksessa itse. Luottamushenkilönä minulla on ollut mahdollisuus olla luomassa näitä olosuhteita nuorille myös siellä "toisella puolella", mikä on eräällä tavalla ollut hieno jatkumo.

 

Suhtaudun elämään uteliaasti ja haluan ymmärtää sitä monesta eri näkökulmasta. Jatkuva uusien asioiden oppiminen innostaa, ja suorastaan herään eloon sellaisten projektien parissa, joissa saan haastaa itseäni kunnolla. 

 

Olen asunut sekä suurkaupungissa että hyvin pienessä kunnassa, matkustanut 30-40 maassa, ja minulla on monipuolinen harrastustausta ja työkokemus. Osaan siis päätöksiä tehtäessä pohtia asioita hyvinkin monesta eri näkökulmasta.


Puutun havaitsemiini epäkohtiin ja olen tottunut vaikuttamaan aktiivisesti niiden korjaamiseen. Olen perusteellinen, sinnikäs ja tarvittaessa myös voimakastahtoinen. Uskon aina mahdollisuuksiin ratkaista vaikeatkin ongelmat, kunhan ratkaisuja rauhanomaisesti ja riittävän perusteellisesti yhdessä etsitään. Ongelmatilanteita käsittelen kuitenkin aina harkiten ja asiapohjalta, joten kanssani on yleensä helppo tulla toimeen. Teen yhteistyötä mielelläni ja sujuvasti myös puoluerajojen yli.

 

Päätöksenteossa pyrin aina oikeudenmukaisuuteen ja maalaisjärjen käyttöön. En hyväksy sitä, että päätöksiä tehtäessä kävellään talouskasvun tai työllisyyden nimissä ihmisten perusoikeuksien yli, loukataan yleistä oikeustajua tai tuhotaan ympäristöä ja asuinolosuhteita kestämättömällä tavalla.

 

Nykyiset järjestelmämme näyttävät toisinaan edellyttävän kaikkea tätä, joten ne on päivitettävä ihmisläheisemmiksi ja oikeudenmukaisemmiksi. Järjestelmien tulisi olla myös sellaisia, että normaalilla käsityskyvyllä varustettu ihminen ymmärtää, miten ne toimivat, miten hän pystyy niitä hyödyntämään, ja niiden puitteissa asioihin vaikuttamaan.

 

Toimittuani pitkään ympäristön ja asukkaiden oikeuksien puolesta paikalliseen kivilouhimoon liittyvien ongelmien korjaamiseksi olen havainnut huolestuttavia ilmiöitä viranomaisten, virkamiesten ja oikeuslaitoksen toimintatavoissa. Kansalaisten vaikuttamisyritykset heitä itseään koskeviin asioihin tuntuvat usein olevan viranomaisjärjestelmässä ”pakkopullaa”, joka otetaan kyllä vastaan, mutta asioihin ei käytännön tasolla paneuduta tai reagoida. Vaikuttamismahdollisuuksien tulee kuitenkin olla todellisia, ei pelkkä muodollisuus.

 

Kaivos- ja louhostoiminnan uhatessa juuri nyt laajasti koko Suomea tulee lainsäädäntö ja valvontakäytännöt nopeasti saada sellaisiksi, että asukkaiden ja ympäristön oikeudet turvataan.

 

Koko Suomi on pidettävä asuttuna. Kaikilla tulee olla mahdollisuus laadukkaaseen ja turvalliseen elämään ja yrittämiseen omalla kotiseudullaan. On etsittävä keinot pääkaupunkiseudun liian nopean kasvun ja liian tiheän rakentamisen estämiseksi, ja suunnattava voimavaroja siihen, että ihmisillä olisi todellinen mahdollisuus valita asuinkuntansa ja asumismuotonsa. Myös pienten ja keskisuurten kaupunkien elinvoimaan on panostettava, ja maaseudulla asumisen on oltava jatkossa todellinen vaihtoehto.

 

Ei ole kenenkään etu, että pääkaupunkiseutu pullistelee asukkaita. Asumisterveydestä ei enää kyetä pitämään huolta, kouluja ja päiväkoteja joudutaan rakentamaan liian nopeasti heikoin tuloksin, eikä vanhoja sisäilmaongelmaisia rakennuksia ehditä korjata lisääntyvään tarpeeseen nähden riittävästi.

 

Suomessa on ainutlaatuisen puhdasta,
koskematonta, hiljaista luontoa ja upea saaristo. Näiden hyödyntämistä matkailu- ja virkistystarkoituksiin sekä ympäristövastuulliseen yrittämiseen tulee edelleen kehittää. Emme saa lyhytnäköisesti uhrata haavoittuvaa luontoamme ja sen korvaamattomia maisemia suuria ympäristöhaittoja aiheuttavan teollisuuden ja sen väliaikaisesti tarjoamien työtilaisuuksien takia.

 

Ympäristöön ja luontoon on suhtauduttava arvostaen. Olemme täysin riippuvaisia luonnosta ja sen säilymisestä monimuotoisena ja toimintakykyisenä. Kaupunkiympäristöt on suunniteltava siten, että erityisesti lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus päivittäisiin luontoelämyksiin. Ympäristöstä ja luonnosta vieraantumisella on vakavat seuraukset.

 

Musiikki- ja kulttuurielämän alasajo ei saa jatkua,
vaan kulttuuri eri muodoissaan ja alan koulutusmahdollisuudet
on pidettävä elinvoimaisina. Ihminen on aina tarvinnut tapoja
ilmaista itseään taiteiden avulla, erityisesti vaikeina aikoina.
Taiteen eri aloilla on myös suuri yritystoiminnan potentiaali,
kunhan pienyrittämisen mahdollisuuksia Suomessa
kehitetään riittävästi.

 

Suomalaisten jatkuvasti huononeva fyysinen kunto on huolestuttava ilmiö. Liikunnasta on tultava elämäntapa jo lapsena. Vanhat tutut jännittävät ja liikunnalliset pihaleikit on otettava kotien, päiväkotien ja koulujen ohjelmaan, jotta liikunnasta muodostuu leikin kautta mahdollisimman monelle hauska tapa viettää aikaa yhdessä. Tämä edellyttää, että käytettävissä on viihtyisiä ja luonnonläheisiä piha-alueita.

 

Suomessa tulee jatkuvasti ilmi eläinsuojelurikoksia, joihin puuttuminen on toistaiseksi ollut liian hampaatonta. Uuden eläinsuojelulain tulee tarjota tähän paremmat mahdollisuudet.

 

Suomessa on noin 700.000 koiraa ja 1,4 miljoonaa koiranomistajaa. On tarpeen etsiä keinoja, joilla koiranomistajien ja muun yhteiskunnan intressit voidaan sovittaa yhteen siten, että kaikkien elämä on mukavaa, ja yhteiselo sujuu ongelmitta.Kasvatan pienimuotoisesti saksanpaimenkoiria urheilu- ja harrastuskäyttöön, ja omien koirieni kanssa vietän paljon aikaa palvelus- ja pelastuskoiratoiminnan parissa.


Koiraurheilulajien lisäksi kilpailen sulkapallossa kansallisella tasolla. Olen myös innokas golffari.

 

Pidän kaikesta kauniista, olipa kyseessä sitten hyvät teot, kaunis maisema, rakennus, auto tai vaikka kumisaapas. Jokainen meistä tarvitsee ympärilleen hyvyyttä ja kauneutta edistämään terveyttä ja luomaan harmoniaa ja hyvää mieltä.