Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Energia

 

Tällä hetkellä toimivin ja ympäristöystävällisin yhdistelmä monen pientalon lämmittämiseen on jo aurinkoenergian ja maalämmön yhdistelmä (mikäli talossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä).

Aurinkoenergiajärjestelmiä ja energian säästämistä on tuettava ennen täydellistä siirtymistä aurinkoenergian käyttöön sen sijaan, että käyttäisimme rahaa pian jo vanhanaikaiseen ydinvoimateknologiaan.

Aurinkopaneelien hinta on laskenut huimaa vauhtia. Kiinnostavaa on, että Saksassa nimenomaan raskas teollisuus on ollut aurinkoenergian suurimpia tukijoita.

Minkä tahansa teknologian kehitys kulkee siten, että alkuvaiheessa laitteiden ominaisuudet ovat kehitysvaiheessa ja tekniikka on kallista. Tutkimuksen, innovaatioiden ja markkinatalouden ansiosta laatu kuitenkin paranee ja hinta laskee. Yhtä varmaa kuin tämä kehitys on se, että mitä vanhempaa tekniikka on, sitä vähemmän uudet panostukset enää parantavat sitä tai laskevat hintaa.

Vanhat energialähteet ovat nyt tässä kyllästymisvaiheessa, jossa kovin paljon parempaa hyötysuhdetta ja kannattavampaa tuotantoa ei enää ole niistä puristettavissa. Sen sijaan uudemmilla energialähteillä tämä vaihe on vasta kaukana edessä, ja niiden kehitys etenee harppauksin.

Seuraava todellinen läpimurto saattaa tapahtua akkutekniikassa, joka viimeistään räjäyttää aurinkovoiman mahdollisuudet. Aurinkosähkö on jo nyt järkevä vaihtoehto muiden rinnalla moniin eri tarkoituksiin. 

Cleantechin vientimahdollisuudet + tulevaisuudessa halpa energia! Nyt ei auta jäädä jälkijunaan ja jahkailla Suomelta tätä mahdollisuutta. Suomessa tulee panostaa uusiutuviin energiamuotoihin N.Y.T., NYT!


Energian säästäminen

Yksi liian vähälle huomiolle jäänyt keino huomattavaan energian säästämiseen on liian voimakkaan koneellisen ilmanvaihdon lopettaminen. Ei ole järkevää, että kesällä pitää ottaa villapaita mukaan, että tarkenee sisätiloissa.

Monille liian voimakas ilmastointi aiheuttaa myös terveyshaittaa, kun esimerkiksi silmät vuotavat jatkuvasti, tai hartiat kipeytyvät ilmastoinnin aiheuttaman vedon takia.

Tietokoneiden virran kytkeminen pois päältä yöksi on myös helppo tapa säästää energiaa. Jos kaikki julkishallinnon tietokoneet olisivat öisin pois päältä, vuodessa säästyisi 10 milj. euroa.

 

Ydinvoima


Ainakin tilapäisesti ydinvoima on tällä hetkellä käyttökelpoinen ratkaisu. Ydinvoima on hyvää sähköntuotannon perusvoimaa, ja sitä tarvitaan fossiilisista polttoaineista luovuttaessa.

Ydinvoimaan liittyy kuitenkin myös vaikeita ympäristö- ja turvallisuuskysymyksiä alkaen uraanin louhimisesta ja käytön aikaisista riskeistä terrorismin uhkaan ja ydinjätteen loppusijoitusongelmiin.

Mitä tulee mahdolliseen uuteen ydinvoimalaan, se on erittäin kallis investointi, pahimmillaan vuosikymmeniä kestävä projekti, ja sitoo pitkäksi ajaksi, joten sen toteuttamista tulisi tarkkaan harkita.

Maailmalla on hyvässä kehitysvaiheessa myös monia muita lupaavia sähkön-/energiantuotannon keinoja kuten geoterminen lämpö, lämmön talteenotto merivedestä, aaltovoima, aurinkoenergian siirtolinja Afrikasta Eurooppaan jne.

Huomioisin myös fuusiovoiman kehitysaskeleet: Joulukuussa 2022 kuultiin, että aikajänne fuusiovoiman kaupalliseen hyödyntämiseen voisi olla vain 10-20 vuotta.

Tämänhetkisillä sähkönhinnoilla ja investointikuluilla ydinvoima saattaa vaikuttaa esim. aurinkosähköön verrattuna
kannattavalta sähköntuotantomuodolta. Ensimmäinen ajatusvirhe on kuitenkin se, että erittäin kalliin ydinvoimalainvestoinnin pitäisi pysyä sekä budjetissa että aikataulussa, mikä ei tunnetusti ole kovinkaan yksinkertaista.

Toinen vielä suurempi ongelma on se, että ydinvoiman kannattavuuslaskelmat kymmeniksi vuosiksi eteenpäin perustuvat arvioon ydinvoimalla tuotetun sähkön edullisuudesta muihin tuotantomuotoihin verrattuna. Jos ja kun esimerkiksi aurinkoenergialla tuotettu sähkö kuitenkin halpenee kaiken aikaa, ydinvoiman kannattavuutta ei voida laskea tällaiseen ennusteeseen perustuen.


Ydinvoimaan satsaaminen voi tuntua siinä mielessä helpolta ratkaisulta, että tekniikka tunnetaan, ja tiedetään mitä sähkö suurinpiirtein maksaa per kWh. Pidemmällä tähtäimellä ydinvoimala on kuitenkin mitä todennäköisimmin kansantaloudellisesti kalliimpi, koska uusiutuvilla tuotetun sähkön hinta laskee merkittävästi.

Kannattaa vielä ottaa huomioon, että panostus uusiutuviin energialähteisiin ei ole suora kustannus. Ydinvoiman työllistävä vaikutus uusiutuviin verrattuna on minimaalinen, kun laitos sinänsä on tuontitavaraa, ja se rakennetaan pitkälti ulkomaisella työvoimalla. Sen sijaan kehittyneempiin, uusiutuviin teknologioihin keskittyneet kotimaiset yritykset työllistävät moninkertaisen määrän ihmisiä ja luovat myös uutta vientiä.

Suomessa on uusiutuvilla energialähteillä tuotettu vuonna 2018 jo 47% sähköstä, ja lähes 90% alan yrityksistä on ollut alle 10 henkeä työllistäviä mikroyrityksiä. Uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto siis tukee yrittäjyyttä ympäri maan, kun ydinvoimala työllistää vain tilapäisesti ja paikallisesti.Uusiutuva energia, cleantech

 

Suomen olisi hyvä profiloitua ympäristöarvojaan vaalivana puhtaan energian mallimaana. Tulisi myös kaikin tavoin yrittää vaikuttaa muihin maihin ilmastosopimusten noudattamiseksi.

 

Paras ei aina ole se halvin vaihtoehto. Alkuvaiheessa kaikkiin uusiin asioihin yleensä joudutaan investoimaan, mutta se maksaa itsensä myöhemmin takaisin monin eri tavoin. Jos ei mitään uskalla, ei voi mitään voittaakaan. Jos uutta ei koskaan tietoisesti kehitetä, ei kehitystä myöskään tapahdu.

 

Maalämpö, bioenergia ja aurinkopaneelit ovat jo laajenevassa käytössä. Hukkalämmön talteenottotavat kehittyvät. Kaukolämpöä on mahdollista kerätä talteen jätevesistä.

 

Suomalaiselle cleantech-osaamiselle on maailmalla kova kysyntä, ja sen kehitystä tulee kaikin tavoin edistää. Alalla voi piillä mahdollisuudet jopa "uuteen Nokiaan". Jotta osaamisemme alalla olisi katu-uskottavaa, meidän tulee osoittaa puhtaan energian toimivuus käytännössä satsaamalla siihen myös itse.

 

Ilmastonmuutos ja fossiiliset polttoaineet

 

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on maapallon tulevaisuuden kannalta tärkein poliittinen tavoite, joten meillä ei ole käytännössä muuta vaihtoehtoa kuin luopua fossiilisista polttoaineista.

 

Turve on päästölähteenä kivihiilen luokkaa, joten ilmastonmuutoksen torjumiseksi sen käyttö tulee lopettaa, mutta samassa tahdissa kivihiilestä luopumisen kanssa.