Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Eläimet

 

Kaikilla eläimillä, riippumatta siitä ovatko ne villi-, koti- vai tuotantoeläimiä, tulee olla mahdollisuus sellaiseen lajityypilliseen käyttäytymiseen, että ne pysyvät hyvässä kunnossa niin henkisesti kuin fyysisesti. Eläinten pito olosuhteissa, joissa se ei ole mahdollista, tulee kieltää.

Omalla ”leikkauslistallani” ovat mm. tuskallisimmat eläinkokeet, eräät tuotantoeläimille puuduttamatta tehtävät kivuliaat toimenpiteet, turkistarhat ja sirkuksissa käytettävät villieläimet (EU:ssa edelleen sallittu, vaikka Suomessa pääosin kielletty).

Euroopassa elävien eläinten epäeettiset teuraskuljetukset jatkuvat edelleen, vaikka niiden lopettamiseksi on yritetty tehdä töitä pitkään. Itse muistan vieläkin aivan liian hyvin järkyttävän TV-dokumentin niiden kohtelusta vuosien takaa. Työtä näiden eläinten puolesta tulee edelleen jatkaa.

Euroopan ulkopuolella monet turistiviihdykkeet, kuten norsu- ja kameliratsastukset ja turistien valokuvauttaminen villieläinten kanssa ovat turhaa eläinten kiusaamista. Ns. trofee-metsästys, eli villieläinten ampuminen huvin vuoksi, johon liittyy esim. leijonien kasvattaminen ammuttaviksi, tulee lopettaa.

Tulen omalta osaltani vaikuttamaan myös siihen, etteivät arktisen alueen eläinten olosuhteet vaarantuisi sinne suunniteltujen öljynporausten takia.

Itse haluan pitää ääntä myös siitä, että ihminen on hampaistoltaan ja muilta fyysisiltä ominaisuuksiltaan sekasyöjä, mutta ei "suurriistan" metsästäjä (esim. lehmät, siat).

Ihmiselle luonnollista ja terveellistä kasvispainotteisempaa ravinnonsaantia tulisi siksi tukea enemmän myös ohjauksellisin keinoin, eli kannustaa suosimaan proteiininlähteenä enemmän luonnonmukaisesti tuotettua broileria ja kananmunia kuin isoja sorkkaeläimiä. Tämä on myös ekologisesti moninkertaisesti kestävämpi tapa tuottaa lihaa. Täällä asiasta lisää.

Eläinsuojeluasiat ovat länsimaissa olleet pinnalla jo pitkään, mutta Kaukoidässäkin on jo saavutettu tuloksia. Viimeksi helmikuussa 2015 Kiina kielsi vuoden ajaksi norsunluun maahantuonnin.

Eläinten kohtelu on suurelta osin riippuvaista maan sivistystasosta, joten tuettaessa kehitystä ja elintason nousua myös kolmansissa maissa eläinten asema niissä helpottuu, ja länsimaiset eläinsuojeluarvot leviävät myös sinne.

Edellä mainittuihin tavoitteisiin Suomessa voin vaikuttaa eduskunnassa suoraan lainsäädännön kautta (esim. uusi eläinsuojelulaki), ja nostamalla eri yhteyksissä esiin tärkeitä eläinsuojeluun liittyviä asioita. Tällä hetkellä saamme liian usein kuulla törkeistäkin eläinsuojelurikoksista, joihin puuttuminen on usein ollut liian hampaatonta.

Itse olen ollut eläinsuojeluliitto Animalian jäsen jo vuosia, ja heidän työtään tulen tukemaan jatkossakin. Suomen Luonnonsuojeluliiton ja WWF:n kautta on mahdollista auttaa villieläimiä Suomessa ja ympäri maailman. Toivon, että kansanedustajana voisin osallistua niiden toimintaan vielä nykyistä tehokkaammin.

 


Koirat

Koiraurheilu ja toiminta palveluskoirakouluttajana ovat kuuluneet harrastuksiini 1990-luvun alusta lähtien. Kasvatan myös pienimuotoisesti saksanpaimenkoiria työ- ja harrastuskäyttöön. Olen toiminut rotujärjestöni kasvattajatoimikunnassa, jossa tärkein tavoitteeni oli rodun terveyden ja käyttöominaisuuksien edistäminen. Professori Hannes Lohen tutkimusryhmän apuna organisoin mm. tarvittavan koiramateriaalin hankkimisen erään koirien autoimmuunisairauden geenitestin kehittämiseksi.

Kennelsivuni Sonorian.fi
VIDEO: Ehdokas koirakisan pyörteissä


Koira on ollut ihmisen uskollinen seuralainen jo kauan, ja näin tulee olemaan myös tulevaisuudessa. Koira on aina yhtä tärkeä, oli se sitten viranomaiskäytössä, opaskoirana, lenkkikaverina tai yksinäisen ihmisen ystävänä.

Suomessa on reilusti yli puoli miljoonaa koiraa. On tarpeen etsiä keinoja, joilla koiranomistajien ja muun yhteiskunnan intressit voidaan sovittaa yhteen ilman että kumpikaan omalla toiminnallaan hankaloittaa toisen elämää.

Joissain asioissa koiranomistajien elämä on tehty kovin hankalaksi. Talvisin esimerkiksi koiranomistajien jokapäiväinen, tiheästi asutuilla seuduilla mahdollisesti jopa ainoa valaistu lenkkipolku suljetaan usein hiihtolatujen takia kokonaan heidän käytöstään, vaikka he sinne kuitenkin hyvin mahtuisivat. Näinhän ei tietenkään voi olla, vaan kuntopolkujen tulee olla kaikkien liikunnasta ja luonnosta nauttivien käytössä ympäri vuoden. Käyttökieltojen sijaan tulee panostaa keinoihin, joilla sopuisa yhteiselo onnistuu puolin ja toisin.

Koirien laiton pentutehtailu on saatava loppumaan, ja eläinten huonosta kohtelusta on määrättävä kunnolliset sanktiot.


Eläinlääkäripäivystyksen järjestämisestä

Eläinlääkäripäivystyksen tulee toimia koko maassa, eikä hädänalaista omistajaa saa estää ottamasta yhteyttä päivystävään eläinlääkäriin perimällä kohtuuttomia puhelinpalvelumaksuja. Viiden minuutin puhelu eläinlääkärille on saattanut maksaa jopa 25-30 euroa. Harvaan asutuille alueille, joissa eläinlääkäriin on pitkä matka, tulee saada liikkuvia eläinlääkäripalveluja (eläinlääkäribussit).

 

Koirien ja kissojen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti

 

Kissoja annetaan usein ilmaiseksi "hiirenloukuiksi", joten tunnistusmerkintämaksujen tulisi olla melko alhaiset. Muuten seurauksena on väistämättä lain noudattamatta jättäminen. Myös eläkkeen tai muiden tukien varassa elävien tulisi olla mahdollista rekisteröidä ja tunnistusmerkitä useampikin eläin. On ratkaistava myös tapaukset, joissa esim. vieras kissa on tehnyt pennut talon alle. Kenen vastuulla on tunnistusmerkintä? Pakosta ei saisi tulla syy kokonaisten pentueiden lopettamiseen arveluttavin keinoin.


Opas- ja avustajakoirien rahoitus

Avustajakoirat, opaskoirat, kuulo- ja epilepsiakoirat olisi kaikki saatava samanlaisen rahoituksen piiriin. Koirien määrän lisäämisellä olisi myös työllistävä vaikutus.

 

Loukkaantuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitoverkosto

 

Tässä yhteydessä voitaisiin selvittää mahdollisuudet myös kattavan eläinlääkäripäivystysjärjestelmän aikaansaamiseksi koko maahan. Tähän liittyy vahvasti myös tavoite koko Suomen pitämisestä riittävän tiheästi asuttuna.

 

Susien määrä

 

Susien kokonaismäärää ei tule vähentää, mutta niiden esiintymistä asutuksen läheisyydessä tulee voida rajoittaa.

 

Turkistarhaus

 

Vapaaehtoinen, valtion tukema luopuminen tarhaamisesta olisi paras vaihtoehto. Ellei se ole mahdollista, tarhaus tulisi lopettaa eläköitymisten myötä.