Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Luonto ja ympäristö

 
Luontoon on suhtauduttava arvostaen. Olemme täysin riippuvaisia luonnosta ja sen säilymisestä monimuotoisena ja toimintakykyisenä.

Luonnosta vieraantumisella on vakavat seuraukset. Siksi myös kaupunkiympäristöt on suunniteltava siten, että erityisesti lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus päivittäisiin luontoelämyksiin. Luonnossa rauhoittumisen ja virkistäytymisen on oltava mahdollista kävelymatkan päässä. Täytyy muistaa, että kaikilla iästä rippumatta ei ole mahdollisuuksia lähteä etsimään luontoelämyksiä kovin kauas kotoaan.

Luonnossa liikkuminen on ollut itselleni aina tärkeää, ja jo lukioaikoina olin perustamassa paikallista ympäristökerhoa, joka toimii tänäkin päivänä. Viime vuosina olen ollut paikallisen ympäristöyhdistyksen hallituksen jäsen sekä Suomen luonnonsuojeluliiton luonnonsuojeluvaltuuskunnan varajäsen.

Ympäristöasiat ja sitä kautta ihmisten terveys ja hyvinvointi ovat minulle aina kaiken päätöksenteon lähtökohta.

Lähdin alun perin mukaan politiikkaan suojellakseni kotiseutuni valtakunnallisesti arvokasta kallioaluetta kivilouhimolta. Kyseisen prosessin aikana huomasin, miten paljon päätöksentekotavoissa ja nimenomaan ympäristöasioihin liittyvissä käytännöissä, laeissa ja asetuksissa olisi korjattavaa, jotta esimerkiksi tuon kallioalueen pelastaminen olisi onnistunut.

Olen viettänyt kaikki lapsuuteni ja nuoruuteni kesät meren rannalla ja joutunut omin silmin toteamaan Itämeren veden samentumisen ja merenpohjan ja vesikasvillisuuden tilanteessa tapahtuneet muutokset. Tämä on toiminut myös osaltaan kimmokkeena toimia ympäristönsuojelun puolesta.

Suomessa on ainutlaatuisen puhdasta, koskematonta, hiljaista luontoa ja upea saaristo. Näiden hyödyntämistä matkailu- ja virkistystarkoituksiin sekä ympäristövastuulliseen yrittämiseen tulee edelleen kehittää. Emme saa lyhytnäköisesti uhrata haavoittuvaa luontoamme ja sen korvaamattomia maisemia suuria ympäristöhaittoja aiheuttavan teollisuuden ja sen väliaikaisesti tarjoamien työtilaisuuksien takia.

Ympäristörikoksiin tulee suhtautua paljon nykyistä tiukemmin, ja ottaa käyttöön yrityksille merkittävän kokoiset rahalliset sanktiot.


Ympäristöhallinnon säilyttäminen


Suurista puolueista kokoomus, keskustapuolue ja perussuomalaiset ilmoittivat vielä muutama vuosi sitten ajavansa ympäristöministeriön lakkauttamista.

Ympäristöhallintoa heikennettiin jo aiemmin lakkauttamalla alueelliset ympäristökeskukset. Ympäristöasiat keskitettiin ELY-keskuksiin, joiden epäonnistuminen tehtävässään näkyy surullisella tavalla esimerkiksi Talvivaaran kaivoksen aiheuttamassa ympäristökatastrofissa.

Jos ympäristöministeriö lakkautettaisiin, ympäristön ja asukkaiden huomioiminen esim. erilaisissa kaivoshankkeissa jäisi entistäkin enemmän teollisuusyritysten etujen ajamisen jalkoihin. Kaivosten ja louhimoiden lähiasukkaiden elinolosuhteen tulisivat kurjistumaan entisestään.

Vaalien alla pidetään erilaisia kauniita puheita asukkaiden ja ympäristön oikeuksista, mutta tosiasiat ovat nähtävissä käytännön politiikan tasolla. Poliittisin päätöksin on usein tuettu kaivos- ja louhimotoimintaa riippumatta siitä, millaisia väärinkäytöksiä toimintaan liittyy, ja millaisissa olosuhteissa lähiasukkaat joutuvat elämään.


Kaupunkiluonto


Säilytetään kauneus, hiljaisuus ja puhtaus. Kauneus vaikuttaa tutkitusti piristäen ja terveyttä edistäen. Säilytetään siis myös kaupugeissa ja kulkuväylien varsilla maisemaa, kalliota ja metsää, jotka toimivat samalla luonnollisina melu- ja pienhiukkasesteinä.

Kehitetään luonnonläheistä asumista käsi kädessä uudistuvan kaupunkikuvan kanssa. Kaikilla on oltava kosketus luontoon jokapäiväisten kulkureittien varrella.

 

Talous vs. ympäristö

 

Kun tilannetta katsotaan globaalisti, tulisi olla jo itsestäänselvää, että maapallon hyvinvoinnin ja ihmisten asumisterveyden tulee olla aina tärkein poliittisten päätösten kriteeri. Työpaikoilla tai millään muullakaan ei ole merkitystä, jos samalla tuhoamme ihmisiltä terveen elämän edellytykset. Teollisuus on ihmistä varten, ei päinvastoin, ja sen tulee aina palvella terveyttä ja hyvinvointia.

 

Luonnonsuojelu

 

Olen seurannut läheltä tapausta, jossa maanomistaja kävi jopa pitkän oikeustaistelun saadakseen tuhota valtakunnallisesti arvokkaaksi luokitellun kallioalueen kivilouhimon tieltä.

 

On tärkeää säilyttää arvokkaita luontokohteita ja monimuotoinen metsäluonto lajistoineen. Erilaisten metsäluontotyyppien katoaminen ja metsälajien taantuminen ovat tosiasia, ja se tulee pysäyttää.


Kulutuksen suuntaaminen

Ihminen tulee toimeen yllättävän vähällä, eikä tarvitse jokaista olemassa olevaa hilavitkutinta. Kulutusta tulisi suunnata ja ohjata ympäristön ja ihmisten terveyden kannalta suotuisampaan suuntaan. Ympäristön ja oman terveyden takia olisi hyvä myös luopua tavoittelemasta aina mahdollisimman halpaa. 

Nuorisossa on havaittavissa sellaista ympäristötietoisuutta, josta vanhemmatkin voisivat ottaa oppia.