Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

TEKNINEN LAUTAKUNTA 23.1.2019

§3 Espoon maa- ja kiviainesten hallinnan ja uusiomaarakentamisen toimenpideohjelman hyväksyminen vuosille 2018-2021

Ympäristöhaittojen estämistä ei mielestäni ole huomioitu toimenpideohjelmaehdotuksessa riittävästi, vaikka monet hankkeet, kuten Kehä I Keilaniemessä ja Kulmakorven kivilouhimo on aiheuttanut asukkaille viime vuosina paljon terveys- ja viihtyvyyshaittaa. 

Tästä syystä tein seuraavat lisäysehdotukset

1) Kohtaan 3.1. Massakoordinaatio: "Etsittäessä maa-aineksen pysyviä ja väliaikaisia kierrätys- ja käsittelyalueita kuullaan ympäristöterveyden asiantuntijalääkäriä siitä, mikä on toimintojen riittävä etäisyys asutukseen, ja miten niiden haittavaikutuksia (melu, pöly) asukkaille tulisi ehkäistä."

2) "Maa-aineskasojen sijoittelussa pyritään ottamaan huomioon kasojen maisemavaikutukset, eikä niitä sijoiteta epäesteettisesti asutuksen suunnasta katsottuna." (tämä meni lopulta läpi lautakuntakollegan tekemänä hieman muutetulla sanamuodolla).

3) "Viheralueita ei käytetä maa- ja kiviaineksen varastointialueina."


4) Kohtaan 3.3. Yleispiirteinen maankäytön suunnittelu s. 9 kappaleen "Kehitetään kaavoitusmenettelyä tukemaan maa- ja kiviainesten hallintaa ja uusiomaanrakentamista" alkuun: "Alueiden kaavoituksessa ja arkkitehtisuunnittelussa pyritään edistämään suunnitteluperiaatteita, joilla kallioita ja muita maastonmuotoja säilytetään mahdollisimman paljon, ja näin ongelmallista kiviainesta ja maamassoja tuotetaan mahdollisimman vähän."