Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

KAUPUNGINVALTUUSTO 5.12.2018  (Budjettivaltuusto)

TOIVOMUS  5.12.-18

- Aihe: Espoonväylä

- Tekijä: Birgitta Johansson

 

"Valtuusto toivoo selvitettävän, millaisia vaikutuksia olisi Espoonväylän etelä- ja keskiosien toteuttamisen siirtämisellä välillä Suomenoja - Hösmärintie suunnitelmakauden 2030 loppuun tai sen yli.

Selvitykseen tulee liittää liikenne- ja matka-aikalaskelmat siitä, onko väylän keski- ja eteläosien rakentaminen tarpeellista siinä tapauksessa, että Finnoontien, Kauklahdenväylän ja Kehä II:n vetokykyä parannetaan kiertoliittymin ja muunlaisin järjestelyin."

Perustelu:

Toistaiseksi ainakaan meille teknisessä lautakunnassa ei ole esitetty liikenneselvityksiä tai matka-aikalaskelmia, joiden perusteella voitaisiin päätellä Espoonväylän etelä- ja keskiosien olevan tarpeellisia tilanteessa, jossa jo olemassa olevien vierekkäisten pohjois-etelä -suuntaisten väylien (Kehä II, Finnoontie, Kauklahdenväylä) vetokykyä olisi parannettu. Tällaista selvitystä ei siis ilmeisesti ole lainkaan tehty.

Mielestäni näin suuresta väylähankkeesta päätettäessä taustalla tulisi kuitenkin olla raudanlujat perusteet ja kiistämättömät selvitykset siitä, että hanke todella on aivan välttämätön. Itse en ole tällaisia nähnyt, ja siksi edelleen vastustan Espoonväylän keski- ja eteläosien toteuttamista.

Espoossa on edelleen huomattava lisämäärärahan tarve terveiden päiväkotien ja koulujen rakentamiseen ja korjaushankkeiden aikaistamiseen. Vaikka tekniseltä toimelta on jo otettu rahaa tästä syystä paljon, niin lasten ja henkilökunnan terveys nyt vain on kerta kaikkiaan tällä hetkellä tärkeää.

Vaaleissa kaikki puolueet lupasivat hoitaa koulut kuntoon. Ne eivät kuitenkaan tule kuntoon toivomalla tai puhumalla. Tarvitaan rahaa, ja tässä meillä on sitä mahdollisuus saada yhteensä lähes 50 ME, jos Espoonväylän toteutusta siirretään riittävästi eteenpäin tai siitä luovutaan kokonaan.

Itse toivon, ettei Espoonväylän etelä- eikä varsinkaan sen keskiosaa välillä Puolarintie-Hösmärintie toteuteta lainkaan. Keskiosan rakentamisen takia jouduttaisiin räjäyttämään Espoon keskuspuiston korkeita kallioita, jotka suojaavat ympäröivää asutusta ja keskuspuistoa melulta tehden siitä kaupungissa välttämättömän hiljaisemman alueen. Melun terveysvaikutusten takia kaupunkien hiljaisten alueiden säilyttämiseen määrää nykyisin myös EU-direktiivi. Myös Finnoontien varren avara peltomaisema, jonka tie halkaisisi, on korvaamaton.

Espoonväylän eteläosan rakentaminen puolestaan tuhoaisi ainoan vielä jäljellä olevan ulkoiluun soveltuvan rauhallisemman viherkaistaleen Friisilän ja Finnoontien välistä, sekä viheryhteyden mereltä keskuspuistoon.

Meille teknisessä lautakunnassa esitetyn perusteella investoinnit ovat lähdössä melko jyrkkäänkin laskuun erityisesti vuodesta 2023 eteenpäin, joten siinäkin mielessä olisi perusteltua siirtää Espoonväylän mahdollista toteutusta eteenpäin, ja tehdä nyt kiireelliset terveisiin rakennuksiin liittyvät investoinnit.

Myös teknisellä toimella on odottamassa useita kiireellisempiä, suoraan asukkaiden turvallisuuteen liittyviä hankkeita, kuten vaikkapa kevyen liikenteen väylien rakentaminen vanhoille maanteille. Monet vanhojen asuinalueiden asukkaat ovat myös odottaneet kotikatujen kunnostamisohjelman toteutumista alueillaan jo kymmeniä vuosia. Olisi reilua ne jo vihdoin toteuttaa. Katsotaan ensin, että pystytään huolehtimaan jo olemassa olevasta, ja rakennetaan vasta sitten lisää.

Teknisessä toimessa tulee varautua myös lautakunnan edellisessä kokouksessa esillä olleeseen ELY-keskuksen mahdollisesti asettamaan hallintopakkoon Mustanpurontien vesihuollon järjestämiseksi.

Lopuksi totean vielä: Tällä hetkellä ei vaikuta siltä, että vierekkäisten pohjois-etelä-suuntaisten reittien, Kehä II:n, Finnoontien ja Kauklahdenväylän, kapasiteetti tulisi olemaan jotenkin äärirajoilla, kunhan kyseiset väylät saadaan parannettuina vetämään. Näiden reittien parantamisen lisäksi olisi kuitenkin MAL-sopimuksesta neuvoteltaessa syytä miettiä, voimmeko sitoutua voimakkaaseen asuntojen lisärakentamiseen, ellei valtio puolestaan sitoudu parantamaan jo nyt ruuhkaisten Länsiväylän ja Turunväylän vetokykyä.